Årsmeldinger

Årsmeldinger

23.02.2016

Årsmelding 2015, NFF og Det faglitterære fond inneholder blant annet årsmelding, regnskap, budsjett, handlingsprogram og langtidsprogram for NFF, årsmelding, regnskap og budsjett for Det faglitterære fond, samt program og dagsorden for årsmøtene.

Her finner du Årsmelding 2015

Menu