Fondsstyret

Fondsstyret

Styret i Det faglitterære fond består av seks medlemmer. Leder, nestleder og tre medlemmer med personlige varamedlemmer velges av årsmøtet i NFF. I tillegg har lederen i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening fast plass i fondsstyret, og styret i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening utnevner dennes personlige varamedlem blant foreningsstyrets medlemmer. Ett medlem med personlig varamedlem velges blant oversetterne i foreningen.

Funksjonstiden for de medlemmene av fondsstyret som velges av årsmøtet er to år. Ingen av disse kan sitte som fast medlem sammenhengende mer enn seks år. Sammenhengende funksjonstid som varamedlem og fast medlem må ikke overstige åtte år.

Styret i Det faglitterære fond:

(Varamedlemmer i parentes)

Leder:  Joakim Hammerlin (Christine Myrvang)

Nestleder: Aage Borchgrevink (Synnøve Veinan Hellerud)

Styremedlemmer:

Alexander Leborg (Lars Holm-Hansen)

John Gunnar Mæland (Henrik Svensen)

Gunnhild J. Ecklund (Arne Ivar Hanssen)

Marta Breen (Frode Skarstein)

Menu