Hurra – jeg fikk stipend! - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Hurra – jeg fikk stipend!

Hurra – jeg fikk stipend!

Nå har vi delt ut nesten 61 millioner i stipender til forfattere og oversettere. Aina Basso (bildet) er en av de glade mottakerne. – Dette er et være eller ikke være for min bok, sier hun.

Så er den tiden på året kommet der sakprosaforfattere- og oversettere får den lenge etterlengtede e-posten fra Det faglitterære fond: har jeg fått stipend eller ikke? Og mange har fått positivt svar!
I den største andelen som er prosjektstipend for forfattere, har 290 av 571 innsendte søknader fått stipend. Altså over 50 prosent. Totalt er det i denne runden delt ut om lag 60,9 millioner kroner til norske forfattere og oversettere fra Det faglitterære fond.

– Mer risikabelt

Aina Basso var en av de mange som ventet i spenning på søknadssvaret. Hun fikk innvilget åtte måneders prosjektstipend for sitt nye bokprosjekt, med arbeidstittelen Bøddelen. Basso har allerede en innholdsrik produksjon bak seg på den skjønnlitterære siden, og debuterte som sakprosaforfatter i fjor med boka Heksejakt.
– Stipendet er helt avgjørende for bokprosjektet. Nærmest å være eller ikke å være, sier Aina Basso.
– Både Heksejakt og Bøddelen er sakprosa for barn og ungdom – det er viktig at det produseres for denne lesergruppa. Men det er en kjensgjerning at innkjøpsordningene i Kulturrådet er mye bedre for skjønnlitterære forfattere, dermed blir det mer «lukrativt» å skrive skjønnlitteratur. Og når en da prøver å leve av å skrive som jeg gjør, blir det mer risikabelt med sakprosa, samme hvor lyst en har. Derfor er stipendpengene fra NFF ekstra gode å få!


Tallenes tale

Høsten 2016 kom det inn totalt 684 kvalifiserte søknader om reise-, honnør- og utvidet honnørstipend for forfattere. Totalt ble det tildelt 618 stipend.

–  Stipendmøtet er årets morsomste møte å være med på, sier NFFs stipendansvarlig Marit Ausland. 
Vi jobber meget grundig med søknadene i mange måneder, og da er det flott å få så hyggelige tilbakemeldinger fra stipendmottakerne. Det gir en god følelse å bidra til at det blir skapt ny litteratur. Og når forfatterne og oversetterne skriver tilbake er det ikke først og fremst pengene de takker for, men for tilliten for at dere har tro på meg og prosjektet, sier Ausland.

Til prosjektstipend kom det inn 571 kvalifiserte søknader fra 625 søkere. 290 prosjekter fra 330 søkere ble tildelt stipend.
Til sammen er det delt ut 1615 månedsverk. Dette utgjør 43 605 000 kroner. På reise- og honnørstipend er det delt ut til sammen 15 813 000 kroner. Totalt utdelte midler for forfattere 59 418 000 kroner.

Høsten 2016 kom det inn totalt 52 kvalifiserte søknader fra oversettere om reise-, honnør- og utvidet honnørstipend. Totalt ble det tildelt 46 stipend.
Det ble realitetsbehandlet seks søknader om prosjektstipend Totalt ble det tildelt stipend tilfire prosjekter på totalt kr 243 000 (9 månedsverk).
I tillegg ble det tildelt reisestipend, honnørstipend og utvidet honnørstipend for ca. 1,2 millioner kroner.

Neste stipendrunde utlyses 1. mars – og her blir søknadsfristen 18. april. Følg med på våre nettsider for mer informasjon.

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====