Olje-Norge under lupen

Olje-Norge under lupen

Temaet for årets NFF-seminar under Norsk litteraturfestival er olje-Norge. Bli med på en dybdeanalye over den norske rikdommen. Som NFF-medlem kan du også dekket reise og opphold til Norsk kritikerlags seminar.

21.04.17

​Snøen har smeltet, og snart er det Norsk litterturfestival på Lillehammer. Også i år har NFF en sentral plass i programmet, med hovedtrykk på onsdag 31. mai. Da arrangerer vi Oljeseminaret i Holbøsalen på Kulturhuset Banken.

Norge har i over 50 år vært en oljenasjon. Oljeseminaret ser på økonomiske, politiske og moralske aspekter ved rikdommen. Hvem er det egentlig som styrer den mektige oljeindustrien?

Arrangementet er åpent for alle. Billetter/pass i døra. Og det er gratis for NFF-medlemmer. Påmelding skjer til kristine.isaksen@nffo.no innen 22. mai.

Les mer om NFFs program og deltakere her

NFF har også gitt økonomisk støtte til Norsk kritikerlags seminar 1. og 2. juni, som vi oppfordrer alle medlemmer å delta på. Årets tema er Våre hus og hoteller brenner. Kritikk og offentlighetsutøvelse i en vanvittig tid.

Les mer om kritikerlagets program og deltakere her

Norsk kritikerlag dekker også begrenset antall plasser for NFF-medlemmer, med en egenandel for reiseutgifter. Andre interesserte kan delta mot en mindre avgift – kr 500 for hele seminaret, kr 120 for enkeltarrangementer.

Begrunn hvorfor du er interessert i seminaret, hvilken relevans seminaret har for din virksomhet, hvilken nytte du kan ha av det, og hvilken bakgrunn du har som gjør det riktig å prioritere deg, i tilfelle det skulle bli nødvendig. Alle kan søke, men vi tar forbehold om at ikke alle får plass. NB! Dersom du får plass, er det forventet at du deltar på hele seminaret.

Dersom du får innvilget søknaden, dekker Norsk kritikerlag følgende:

* reiseutgifter (billigste reisemåte) for deltagere som ikke kommer fra Oslo-området, minus en egenandel på kr 500,– (tilsvarer minipris-billett tur–retur Oslo–Lillehammer – bestill i god tid). Deltakere fra Oslo betaler altså reisen selv.

* overnatting fra torsdag 1. juni til lørdag 3. juni (to netter i leiligheter på Birkebeineren)

* middag 1. juni (ekskl. drikkevarer)

Søknaden må være inne hos Norsk kritikerlag innen fredag 28. april kl 12.00.

For mer informasjon, vennligst kontakt: kritikerlaget@kritikerlaget.no

Menu