Hun gjør barna dine klokere - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Hun gjør barna dine klokere

Hun gjør barna dine klokere

Med stipend fra Det faglitterære fond fikk Tove Haugsland fra Stavanger mulighet til å skrive lærebok igjen.

18.09.17

32 prosent av alle bøker som ble tildelt stipend fra Det faglitterære fond i fjor, var lærebøker. Fordelt i tre kategorier; grunnskole, videregående skole og universitet og høgskole.
Nå er vi i gang med ny runde utlysninger, innen 16. oktober kan du søke våre stipender.

Tove Haugsland var en av de som fikk stipend i fjor, og nå foreligger boka Grip 3. Naturfag. Hun forteller at det var avgjørende for prosjektet.
Grip 3 – naturfag er ikke den første boken jeg skriver. Ingrid Værum Larsen og jeg har skrevet Grip 1 og Grip 2 samfunnsfag og naturfag tidligere og det gjorde vi på toppen av full jobb. Det var krevende og jeg lovet familien at det ikke skulle gjenta seg. Høsten 2015 spurte Fagbokforlaget Ingrid og meg om vi var interessert i å gå i gang med Grip 3 naturfag og samfunnsfag. Denne gangen var oppdraget med omfattende og vi ble nødt for å skrive hver våre bøker. Jeg var langt på vei avhengig av et positiv svar på søknaden om prosjektmidler fra NFF for å klare å levere et manus til forlaget. 

Stipendet gav meg økonomisk mulighet til å gå ned i redusert stilling som lærer ved Johannes læringssenter. Ledelsen ved læringssenteret er positivet til at ansatte bidrar med å utvikle nytt undervisningsmateriell og de la forholdene til rette slik at det er mulig for meg å skrive Grip 3. Det har vært en omfattende prosess, og jeg har lært mye om hvor stort arbeid det er å få laget en bok, jeg har fått lært mye nytt innen naturfag – og om meg selv, sier Tove Haugsland.


– Vi leser på nettet at «Grip er et læreverk for vaksne innvandrarar so em får opplæring i samfunnsfag, naturfag og matematikk på grunnleggjande nivå.» Hva er viktig å vektlegge når man skriver for denne målgruppa?
Ingrid Værum Larsen og jeg har hatt mange gode diskusjoner om hva vi mener er viktig å vektlegge når vi presenterer fagstoff for voksne innvandrer med liten skolebakgrunn. Vi har begge undervist denne elevgruppen i mange år. Den erfaringen har vi tatt med oss inn i forfattertilværelsen. Grip 3 naturfag er skrevet for flerspråklige personer over skolepliktig alder med liten skolebakgrunn. Det vil si at målgruppa er elever på grunnskoleopplæring for voksne.
Når jeg har jobbet med manuset har jeg tatt hensyn til at voksne ofte har en større erfaring og modenhet enn barn. Det betyr at språket og eksemplene i boka henvender seg til et voksent publikum. I Grip 3 har vi valgt å benytte et relativt enkelt språk med stor bruk av høyfrekvente ord.
– Hva betyr det?
Vi ønsker at leseren skal ha sjanse til å forstå innholdet. I naturfag er det mange fagbegreper. Boka introduserer flere av disse. Fagbegreper blir gjentatt flere ganger i teksten, slik at begrepene skal kunne bli en del av leserens vokabular. Det er ut fordrende å forklare emner innen naturfag på en kortfattet og enkel måte. Boka er rik på bilder og illustrasjoner. Bilder kan øke forståelsen av både begreper og fagstoffet. Elever på grunnskole for voksne ønsker og har rett til et komprimert skoleløp.

– Læreboka er stadig i debatten, i ulike sammenhenger. Hvordan opplever du lærebokas status internt i skoleverket, vil den forsvinne i fysisk format, i iveren etter å finne fram til digitale løsninger?
Jeg opplever at både lærere og elever setter stor pris på lærebøker. Vi som underviser på grunnskole for voksen er ikke bortskjemt med læreverk tilpasset vår elevgruppe. En lærebok kan inviterer til nysgjerrighet hos eleven. Bilder og teksten kan skape undring, som igjen kan føre til samtaler, diskusjoner og vider utforskning for eksempel på nettet. Flere av våre elever har liten eller ingen skolebakgrunn, og for dem er det en ny og god opplevelse å ha skolebøker. Det finnes mange spennende og interessante digitale løsninger, som også fremmer læring. Jeg sier som Ole Brum: «Ja takk, begge deler!»

Menu