​Én million i debattstipend - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
​Én million i debattstipend

​Én million i debattstipend

Nå trapper NFF opp arbeidet med bøker som trer rett inn i nyhetsbildet. I 2017 deler vi ut én million kroner i aktualitets- og debattstipend.

09.02.17

Det faglitterære fond har delt ut 4,2 millioner kroner siden stipendet ble utdelt første gang i 2010. Nå trappes arbeidet ytterligere opp fra fondets side. Én million blanke kroner skal deles ut i løpet av 2017. 

– Økningen skyldes at det er stor pågang til aktualitets- og debattstipendet og at kvaliteten på søknadene er gode. I tillegg ønsker vi i enda større grad å bidra til den aktuelle samfunnsdebatten, sier Marit Ausland, stipendansvarlig i NFF. Verden trenger som kjent bøker, og med den nyhetspulsen vi har i dag er det et behov for å stoppe opp for å få oversikt over hele bildet.Vi håper at aktualitets- og debattbøker kan bidra til dette. Noen ganger er også bøker ferskvare.

– Når det etterlyses bøker i klassen debatt og aktualitet, hvilke kriterier blir vektlagt da?
– Kriteriene vi legger vekt på er akkurat som navnet på stipendet tilsier, at bøkene vil bidra til den aktuelle samfunnsdebatten. Et annet viktig kriterium er at boken må være ute på markedet innen seks måneder fra stipendet er tildelt. Det innebærer at søkeren må ha en avtale med et forlag. Skal søkeren utgi på eget forlag eller egenbokforlag, må hen ha inngått avtale med trykkeri/distributør for å kunne komme i betraktning til stipendet.

– Søknadsfristen for samme stipend er fra i år av også blitt fortløpende, mot fire ganger i året tidligere. Hvorfor er denne endringen kommet inn?
– Rett og slett fordi vi ønsker at bøkene kommer fort på markedet. En raskere behandlingstid vil bidra til dette, sier Marit Ausland.

Her kan du få søknadsinformasjon og lese mer om stipendet

Les omtale av stipendet på journalisten.no

Foto: NFFs stipendleder Marit Ausland (tv.), med Nina Herland, ansvarlig for aktualitets- og debattstipend hos NFF.

Menu

===== DATATABLES (SORTING)=====