Styret

Et styre valgt av foreningens øverste organ – årsmøtet – ivaretar foreningens politiske ledelse og følger opp årsmøtets vedtak. Styret har sju medlemmer og tre varamedlemmer og ledes av leder og nestleder. Styrets arbeidsutvalg forbereder saker for styret og følger opp styrets vedtak sammen med administrasjonen. AU består av leder, nestleder og generalsekretær.

NFF er til for sine medlemmer og i kraft av sine medlemmer. Våre styre- og årsmøteoppnevnte utvalg, komiteer, fondsstyre og ankenemd er til for å speile våre medlemmers interesser og målet er å på en demokratisk måte involvere våre medlemmer i foreningens daglige virke gjennom tillitsverv.

NFFs styre, valgt 10. april 2016

Leder: Marta Breen (f. 1976), Oslo. Frilansforfatter og skribent.

Nestleder: Frode Skarstein (f. 1970), Oslo, bor i Stavanger. Forfatter, biolog og 1. amanuensis ved Institutt for Kultur og Språkvitenskap ved UiS. 
 

I styret:

Jannike Ohrem Bakke (f. 1974), Larvik. Lærebokforfatter og doktorgradssstipendiat ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Lene Stokseth (f. 1963), Bergen. Oversetter.

Ingvild Folkvord (f. 1965), Trondheim. Forfatter og oversetter.

Teresa Grøtan (f.1974), Bergen. Frilansjournalist og forfatter. 

Bård Borch Michaelsen (f. 1958), Harstad. Medieviter, førstelektor i organisasjon og ledelse, UiT.

Varamedlemmer:

Inger Sverreson Holmes (f. 1962), bor i Asker. Oversetter.

Erik Christensen (f. 1973), Bodø. Forfatter og professor i filosofi ved Profesjonshøgskolen, Nord universitet.

Olav Torvund (f. 1955), Oslo. Forfatter.

 

Menu