Oversetterutvalget

Oversetterutvalget er et rådgivende organ for styret i spørsmål som spesielt angår foreningens oversettere. Utvalget arrangerer det årlige seminaret i november for oversettermedlemmene, Den internasjonale oversetterdagen og Oversatte dager. En viktig oppgave er å ivareta kontakten med de andre norske oversetterorganisasjonene. Internasjonalt samarbeider vi med Den internasjonale oversetterforeningen (FIT) og Det europeiske rådet for litterære oversetterforeninger (CEATL).

Utvalget har fokus på å styrke den oversatte sakprosaens posisjon i samfunnet.

Medlemmer:

Medlemmer:
Inger Sverreson Holmes, leder, Asker
Stein Gabrielsen, Oslo
Merete Franz, Skien
Rune Rogndokken Moen, Hamar
Camilla Larsen, Stavanger
Sekretær: Konsulent Iris Furu i NFF

Oversetterutvalget er oppnevnt av NFFs styre.


 

Menu