Ofte stilte spørsmål

Under finner du svar på noen av de mest vanlige spørsmålene vi blir stilt i forbindelse med søknadsprosessen til arbeidsstipendene fra Det faglitterære fond.

Forfattere

Må jeg være medlem av NFF for å kunne søke stipend?
Nei, du må ikke være medlem av NFF for å kunne søke stipend. Fra og med 2017 er våre stipender åpne for alle, uansett om du har skrevet noe fra før eller ikke. Unntaket er ettårig arbeidsstipend for frilansoversettere og treårig arbeidsstipend til frilansforfattere. Her er det samme krav som til medlemskap, det vil si at du må ha skrevet og utgitt minst 100 sider faglitteratur som er spredt og gjort tilgjengelig for allmennheten, og hvert enkelt bidrag må utgjøre minst tre sider. 100 sider utgjør 200 000 tegn med mellomrom og tre sider utgjør 6 000 tegn med mellomrom.

Kan jeg søke om både forfatter- og oversetterstipend samme år?
– Ja.

Går det an å søke om både reise-, honnør- og prosjektstipend samme år?
– Ja, reise- og prosjektstipend blir behandlet uavhengig av hverandre. Du kan søke både reise- og honnørstipend samme år, men du kan kun bli tildelt det ene. Vi tildeler deg det stipendet som faller best ut for deg, forutsatt at du kvalifiserer.

Hva legger stipendkomiteen mest vekt på når de vurderer en søknad?
– Prosjektbeskrivelsen er det viktigste ved søknaden. Det er søkeren selv som må overbevise stipendkomiteen om at: prosjektets form og innhold er gjennomtenkt, emnet er interessant for andre enn dem selv, det er sannsynlig at det blir noe ut av prosjektet og at det endelige resultatet bringer noe nytt eller kan være viktig av andre grunner.

Er det mulig å søke nytt prosjektstipend før boken fra et tidligere prosjektstipend foreligger?
– Ja, så lenge du fortsatt arbeider med stipendprosjektet og sender inn en fremdriftsrapport sammen med den nye stipendsøknaden, kan du søke og bli tildelt nytt prosjektstipend.

Er det mulig å søke på samme prosjekt flere ganger?
– Ja, selv om du har fått stipend til samme prosjekt tidligere, er det mulig å søke ytterligere stipend. Du må i så fall skrive en ny søknad med en oppdatert prosjektbeskrivelse. Sammen med søknaden må du legge ved en rapport for bruken av det allerede tildelte stipendet. I tillegg må du begrunne hvorfor du trenger ekstra støtte.

Hvor langt kan jeg ha kommet i et prosjekt når jeg søker stipend?
– Et prosjekt kan være planlagt og/eller påbegynt, men ikke avsluttet før stipendperioden begynner. Det vil si at du ikke kan få stipend for det du har gjort før du får tildelt stipend, kun til det du skal gjøre.

Er det åpent for pensjonister å søke prosjektstipend?
– Ja, det foreligger ikke behovsprøving av søkere til prosjektstipend.

Hva mener dere med en faglig referanse?
– Med en faglig referanse mener vi en kompetent person som kjenner til prosjektet ditt og til dine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre prosjektet. Stipendkomiteen vil stille referansen spørsmål om deg og prosjektet ditt. Den faglige referansen må ikke være inhabil til deg som søker (nær familie, nære venner eller lignende er for eksempel inhabile) og hen må være spurt på forhånd.

Må jeg ha kontakt med et forlag for å kunne søke prosjektstipend?
– Nei, men det er en fordel å ta kontakt med et forlag i en tidlig fase i prosjektet, og det kan virke positivt på søknaden hvis du har kontakt med et forlag. Forlagsredaktøren må være spurt på forhånd og være innforstått med at hen er oppført i søknaden som kontaktperson.

Går det an å søke støtte til bøker som skal utgis på eget forlag eller egenbokforlag (hvor du selv betaler for redaksjon og utgivelse)?
– Hvis du skal søke prosjektstipend til en bok du skal utgi på eget forlag må du oppgi en kompetent referanse som kan uttale seg om deg og ditt bokprosjektet. Referansen må være spurt på forhånd og være habil til deg som søker (det vil si ikke være i nær slekt, venn eller lignende).

Kan jeg søke på et prosjekt hvor jeg skal skrive på et annet språk og gi ut boken i utlandet?
– Ja, søknad til en bok eller lignende som skal skrives på et utenlandsk språk, kan få støtte hvis prosjektet også har interesse for en norsk leserkrets eller hvis andre spesielle grunner tilsier at prosjektet bør få støtte.

Gir dere støtte til trykking og/eller markedsføring av bøker?
– Nei.

Kan jeg få støtte til å skrive artikler/essays?
– Ja, du kan få støtte til å skrive større artikler/essays så fremt de ikke genererer publiseringspoeng i Cristin-systemet.

Kan jeg få støtte til redaktørarbeid?
– Nei.

Hvis vi er to eller flere forfattere som vil søke på samme prosjekt – hvordan gjør vi det?
– En av dere sender inn søknaden og legger ved de øvriges personopplysninger. Prosjektbeskrivelsen lager dere i fellesskap, hvor dere også presiserer hva den enkelte skal skrive. Dersom noen av bidragsyterne som er nevnt i prosjektbeskrivelsen IKKE søker stipend, må dere presisere dette.

Kan jeg søke på vegne av andre?
– Nei, hver og en som ønsker å komme i betraktning til stipend, må stå som medsøker i søknaden. Se for øvrig svar på spørsmålet over.

Må jeg ta permisjon fra mitt ordinære arbeid tilsvarende det stipendet jeg eventuelt blir tildelt?
– Nei, vi krever ikke at du skal ta permisjon fra ordinært arbeid.

Må jeg skatte av prosjektstipend?
– Stipendet innberettes til Skatteetaten som næringsinntekt for stipendmottakeren. Det trekkes derfor ikke skatt før utbetaling, og stipendmottakeren må selv sette av penger til skatteoppgjøret. Overskudd i næringsvirksomheten er skattepliktig inntekt for stipendmottakeren.

Når en stipendbok blir utgitt på eget forlag/egenbokforlag. Hva kreves da?
– Før du utgir boken må du sørge for at manuset gjennomgår en uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll. Redaksjonell kvalitetskontroll betyr her at minst to uavhengige konsulenter – én språklig og én faglig – har gjennomgått manuset før publisering. Forfatteren må kunne fremskaffe skriftlige redegjørelser fra konsulentene hvor det fremgår hva de konkret gjorde med manuset før publisering. NFF etterspør dokumentasjon ved behov. Ved publisering på eget forlag eller egenbokforlag må dokumentasjonen alltid fremlegges.

Oversettere

Må jeg være medlem av NFF for å kunne søke stipend?
– Nei, du må ikke være medlem av NFF for å kunne søke stipend. Fra og med 2017 er våre stipender åpne for alle, uansett om du har skrevet noe fra før eller ikke. Unntaket er ettårig arbeidsstipend for frilansoversettere og treårig arbeidsstipend til frilansforfattere. Her er det samme krav som til medlemskap, det vil si at du må ha skrevet og utgitt minst 100 sider faglitteratur som er spredt og gjort tilgjengelig for allmennheten, og hvert enkelt bidrag må utgjøre minst tre sider. 100 sider utgjør 200 000 tegn med mellomrom og tre sider utgjør 6 000 tegn med mellomrom.

Kan jeg søke om både oversetter- og forfatterstipend samme år?
– Ja.

Når kan jeg søke om prosjektstipend?
– Prosjektstipendet til oversettere har løpende søknadsfrist. Stipendet gjelder fra den datoen søknaden registreres på Min side, og du må i tillegg påregne noe (opptil en måned) saksbehandlingstid. Du kan kun bli tildelt hele månedsverk i stipend

Hva legger stipendkomiteen mest vekt på når de vurderer en søknad?
– Prosjektbeskrivelsen er det viktigste ved søknaden. Det er søkeren selv som må overbevise stipendkomiteen om at: prosjektets form og innhold er gjennomtenkt, emnet er interessant for andre enn dem selv, det er sannsynlig at det blir noe ut av prosjektet og at det endelige resultatet bringer noe nytt eller kan være viktig av andre grunner. Du som søker må begrunne hvorfor prosjektets vanskelighetsgrad krever ytterligere midler (i tillegg til honorar fra forlaget). Videre vektlegger stipendkomiteen at Normalkontrakten følges.

Er det mulig å søke nytt prosjektstipend før boken fra et tidligere prosjektstipend foreligger?
– Ja, så lenge du fortsatt arbeider med stipendprosjektet og sender inn en fremdriftsrapport sammen med den nye stipendsøknaden, kan du søke og bli tildelt nytt prosjektstipend.

Er det mulig å søke på samme prosjekt flere ganger?
– Ja, selv om du har fått stipend til samme prosjekt tidligere, er det mulig å søke ytterligere stipend. Du må i så fall skrive en ny søknad med en oppdatert prosjektbeskrivelse. Sammen med søknaden må du legge ved en rapport for bruken av det allerede tildelte stipendet. I tillegg må du begrunne hvorfor du trenger ekstra støtte.

Når jeg søker prosjektstipend: Hvor langt kan jeg ha kommet i et prosjekt når jeg søker stipend?
– Et prosjekt kan være planlagt og/eller påbegynt, men ikke avsluttet før stipendperioden begynner. Det vil si at du ikke kan få stipend for det du har gjort, kun for det arbeidet du skal gjøre.

Er det åpent for pensjonister å søke prosjektstipend?
– Ja, det foreligger ikke behovsprøving av søkere til prosjektstipend.

Hva mener dere med en faglig referanse?
– Med en faglig referanse mener vi en kompetent person som kjenner til prosjektet ditt og til dine kvalifikasjoner for å kunne gjennomføre prosjektet. Stipendkomiteen vil stille referansen spørsmål om deg og prosjektet ditt. Den faglige referansen må ikke være inhabil til deg som søker (nær familie, nære venner eller lignende er for eksempel inhabile) og hen må være spurt på forhånd.

Må jeg ha kontakt med et forlag for å kunne søke prosjektstipend?
– Nei, men det er en fordel å ta kontakt med et forlag i en tidlig fase i prosjektet, og det kan virke positivt på søknaden hvis du har kontakt med et forlag. Forlagsredaktøren må være spurt på forhånd og være innforstått med at hen er oppført i søknaden som kontaktperson.

Går det an å søke støtte til bøker som skal utgis på eget forlag eller egenbokforlag (hvor du selv betaler for redaksjon og utgivelse)?
– Hvis du skal søke prosjektstipend til en bok du skal utgi på eget forlag må du oppgi en kompetent referanse som kan uttale seg om deg og ditt bokprosjektet. Referansen må være spurt på forhånd og være habil til deg som søker (det vil si ikke være i nær slekt, venn eller lignende).

Kan jeg søke på et prosjekt hvor jeg skal oversette til et annet språk og gi ut boken i utlandet?
– Ja, søknad til en bok eller lignende som skal skrives på et utenlandsk språk, kan unntaksvis få støtte hvis prosjektet har interesse for en norsk leserkrets eller hvis andre spesielle grunner tilsier at prosjektet bør få støtte.

Gir dere støtte til trykking og/eller markedsføring av bøker?
– Nei.

Kan jeg få støtte til å oversette artikler/essays?
– Ja, du kan få støtte til å oversette større artikler/essays så fremt de ikke genererer publiseringspoeng i Cristin-systemet.

Kan jeg få støtte til redaktørarbeid?
– Nei.

Hvis vi er to eller flere oversettere som vil søke på samme prosjekt – hvordan gjør vi det?
– En av dere sender inn søknaden og legger ved de øvriges personopplysninger. Prosjektbeskrivelsen lager dere i fellesskap, hvor dere også presiserer hva den enkelte skal skrive. Dersom noen av bidragsyterne som er nevnt i prosjektbeskrivelsen IKKE søker stipend, må dere presisere dette.

Kan jeg søke på vegne av andre?
– Nei, hver og en som ønsker å komme i betraktning til stipend, må stå som medsøker i søknaden. Se for øvrig svar på spørsmålet over.

Må jeg ta permisjon fra mitt ordinære arbeid tilsvarende det stipendet jeg eventuelt blir tildelt?
– Nei, vi krever ikke at du skal ta permisjon fra ordinært arbeid.

Må jeg skatte av prosjektstipend?
– Stipendet innberettes til skatteetaten. Det trekkes ikke skatt før utbetaling, og stipendmottakeren må selv sette av penger til skatteoppgjøret.

Når en stipendbok blir utgitt på eget forlag/egenbokforlag. Hva kreves da?
– Før du utgir boken må du sørge for at manuset gjennomgår en uavhengig redaksjonell kvalitetskontroll. Redaksjonell kvalitetskontroll betyr her at minst to uavhengige konsulenter – én språklig og én faglig – har gjennomgått manuset før publisering. Oversetteren må kunne fremskaffe skriftlige redegjørelser fra konsulentene hvor det fremgår hva de konkret gjorde med manuset før publisering. NFF etterspør dokumentasjon ved behov. Ved publisering på eget forlag eller egenbokforlag må dokumentasjonen alltid fremlegges.

Menu