Generalsekretær

Tore Slaatta

Generalsekretær
22121140
Administrasjonssjef

Roar Svartberg

Administrasjonssjef
22121145
Seniorrådgiver

Kristine Isaksen

Seniorrådgiver formidling
22121148
Seniorrådgiver

Marit Ausland

Seniorrådgiver med ansvar for fondsarbeid og prosjektstipend på forfattersiden
22121149
Juridisk Rådgiver

Jan Terje Helmli

Juridisk rådgiver
22121140
Juridisk Rådgiver

Trond Andreassen

Internasjonal sekretær
22698711
Kommunikasjonsansvarlig

Sverre Gunnar Haga

Kommunikasjonsansvarlig og pressekontakt
95766799
Rådgiver

Knut Strand

Rådgiver (vikar)
22121146
Rådgiver

Nina Herland

Rådgiver med ansvar for reisestipend, honnør- og utvidet honnørstipend til forfattere.
22121144
Rådgiver

Susanne Hedemann Hiorth

Rådgiver for oversettersaker (vikar).
22121142
Rådgiver

Sigrun Feiring

Rådgiver med ansvar for reisestipend, honnør- og utvidet honnørstipend til forfattere.
22121147
Rådgiver

Iris Alice Vigerust Furu

Rådgiver for oversettersaker. I permisjon.
Rådgiver

Camilla Marie Widholm

Rådgiver med ansvar for medlemsregisteret, kontingent, arrangementpåmeldinger og Prosa-utsendelser.
22121143

Menu