Kontrakter - Andre avtaler - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Andre avtaler

Her finner du en del andre avtaler som gjelder for lydbøker, digital publisering, kringkasting, Bokhylla.no, samt skjemaer knyttet til statens innkjøpsordninger i Norsk kulturråd. Klikk på lenkene for å laste ned skjemaene.

Lydbøker

Det finnes ingen egen lydbokavtale for fagbøker på samme måte som det som finnes for skjønnlitteratur.

Men det er utarbeidet en egen avtale for lydbøker for funksjonshemmede, da synshemmede har krav på å ha tilgang til norsk sakprosa. Dette er avtale om eksemplarfremstilling for funksjonshemmede i medhold av paragraf 17a i lov om opphavsrett til åndsverk m. v. (åndsverkloven).

Digital publisering

I 2012 ble det framforhandlet en avtale om Avtale om utgivelse av e-bok frontlist, Avtale om utgivelse av e-bok backlist, begge avtaler er samlet i Avtale om utgivelse av e-bok, som samler begge de to avtalene, samt også omfatter såkalte "born digital"-utgivelser, det vil bøker som er blitt til som e-bøker.

Bokylla.no

Avtalen om å publisere hele verk i prosjektet Bokhylla.no er inngått mellom Kopinor og Nasjonalbiblioteket. Bokhylla publiserer verker fra hele den norske bokstammen fram til år 2000. Bøkene i Bokhylla.no er ikke e-bøker, men fungerer som ”kopier” på nett og blir betalt per side som er tilgjengeliggjort.

Avtalen om å publisere i Bokhylla er en kollektiv avtale forhandlet fram av Kopinor på vegne av opphavspersoner og utgivere, her benyttes Avtale om digital formidling. Bokhylla.

Kringkasting

Hvis faglitterære tekster benyttes i eller danner grunnlag for kringkasting gjelder særlige avtaler: Avtale med NRK for forfattere og NRK-oversettelse.

Statens innkjøpsordninger

Sakprosa av norske forfattere blir innkjøpt av Norsk kulturråds innkjøpsordninger. Innkjøpsordningene dekker sakprosa for barn og unge og ny norsk sakprosa. Det kjøpes inn cirka 80 sakprosatitler innen ordningen for ny norsk sakprosa og 25 titler i ordningen for barn og unge. NFF jobber for å få til en innkjøpsordning for oversatt sakprosa.

Det er vanligvis ikke forfatteren selv som søker om innkjøp gjennom innkjøpsordningen, men forlaget. Om du har utgitt på eget forlag, må du søke via ditt eget forlag. Under ser du hva som er grunnlaget for de to avtalene, samt søknadsskjemaer både på bokmål og nynorsk: Avtale om innkjøpsordning ny norsk sakprosa Avtale om innkjøpsordning for faglitteratur for barn og unge

Søknadsskjemaer (benyttes av forlag og eget forlag): Sakprosa søknadsskjema bokmål, sakprosa søknadsskjema nynorsk, Barne- og ungdomslitteratur søknadsskjema bokmål og Barne- og ungdomslitteratur søknadsskjema nynorsk

 

Se under for alle skjemaene samlet:

Menu