HovedMeny - Arrangement - Formidling - Formidling - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Formidling

NFF har flere aktiviteter som er rettet mot å formidle norsk sakprosa og sette fokus på spørsmål knyttet til norsk sakprosa, norske sakprosaforfatteres kår og norsk litteraturpolitikk generelt. Både NFFs ledelse og mange av våre medlemmer er til en hver tid synlige i norske medier, enten knyttet til kulturpolitiske spørsmål eller når det gjelder spesifikke sakprosautgivelser.

Vi arrangerer med jevne mellomrom kurs, seminarer, litterære samtaler og debatter på Prosalong både i Oslo og i flere større norske byer, og deltar på litteraturfestivaler. NFF er også aktive med å spre norske sakprosaforfattere ut i Norge gjennom Faglitterær forfatterformidling, som i utgangspunktet er rettet mot videregående skoler.

NFF er utgiver av Norges største litterære tidsskrift Prosa, som redigeres av en uavhengig redaktør. NFF gir også ut medlemsbladet NFF-Bulletin, som sendes ut til alle våre 5.400 medlemmer.

NFF samarbeider med en rekke organisasjoner, festivaler og formidlingssenteret Norsk forfattersentrum.

Vi har også en oversatt blogg for oversatt sakprosa, les den her.

Menu