HovedMeny - Arrangement - Formidling - Honorarsatser - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Honorarsatser

Her finner du anbefalte minstesatser for forfattere og oversettere som deltar i debatter, paneler, holder foredrag eller lignende.

Oppdatert 1.1.2017 etter satsene til Norsk Forfattersentrum og staten.

Vi anbefaler alle å bruke disse satsene når du framforhandler honorar for foredrag, kåserier, paneldeltagelse, deltagelse på seminarer el. Det er ingen ting i veien for å forhandle fram høyere honorar der det er mulig, satsene vi opererer med er kun minstesatser.

Fast vilkår for alle oppdrag: Avlyser oppdragsgiver oppdraget 10 til tre dager før arrangementet, skal oppdragsgiver betale minst 50 prosent av avtalt honorar. Ved avlysing tre eller færre dager før arrangementsdato skal hele det avtalte honoraret utbetales.

NFFs honorarsatser for oppdrag utenom skoleverket:

Oppdrag gjennom NFF

NFF-kurs (foredragsholdere)
Kurs à 2 timer: kr 3 500,-
Pr. ekstra time: kr. 1 000,-
Fast sats til kursleder for forberedende arbeid: kr 4 000,-

Utvalgsarbeid (statens satser)
Utvalgsmedlem: kr 439,- pr. time
Utvalgsleder: kr 581,- pr. time

Medlemsmøtene
For å organisere et medlemsmøte: kr 3 600,-
Er det to stykker som organiserer møtet får hver kr 1 800,-
Foredragsholder på medlemsmøtene: kr 2 500,-

Regionale Prosalonger
Planlegging/praktisk tilrettelegging inntil 6 timer à kr 439,-
Annet arbeid per time (må godkjennes på forhånd): kr 439,-

Ordinære oppdrag*
Seminarinnlegg, inntil 30 minutter: kr 2 500,-
Seminarinnlegg, inntil 60 minutter: kr 3 500

Paneldebatt, deltager: kr 2 300,-
Tillegg for ferdig forberedt innlegg (etter avtale): kr 1 000,-

Paneldebatt, leder: kr 3 800,-

Kåseri, foredrag, inntil 45 minutter: kr 4 300,-
Foredrag, dypdykk (nyskrevet, forutsetter omfattende forarbeid og dyptgående innsikt): kr 7 900,-
Foredrag, gjenbruk: kr 4 300,-

Bokbad: kr 3 900,-
Litterær samtale (fokus på den ene parten): kr 3 900,-
Litterær samtale med fordypning i forfatterskap: kr 4 900
Litterær samtale med dypdykk – kun etter avtale: kr 7 800
Innleder/vert: kr 2 200,-

Konferansier: kr 3 900,-

Konferansier/intervjuer (forutsetter forarbeid, nærlesning): kr 4.900,-

Tillegg for lang reise, kun etter avtale med oppdragsgiver: kr 2 000,-

Oppdrag i skoleverket*

Klasserom på inntil en skoleklasse (inntil 30 elever)
Enkelttime: kr 1 900,-
Dobbelttime: kr 2 400,-
Klokketime: kr 2 100,-

Større grupper, to skoleklasse (inntil 60 elever)
Enkelttime: kr 2 300,-
Dobbelttime: kr 3 000,-
Klokketime: kr 2 600,-

Stor sal, over 60 elever
Enkelttime: kr 2 400
Dobbelttime: kr 3 200
Klokketime: kr 2 800

*Fast vilkår: Avlyser oppdragsgiver oppdraget 10 til 3 dager før arrangementet, skal oppdragsgiver betale minst 50 % av avtalt honorar. Ved avlysning tre eller færre dager før arrangementsdato skal hele det avtalte honoraret utbetales.

Menu