Nina Sletteland

Nina Sletteland


22 12 11 40
På nett
Helsepedagog1
Fag
Hjemfylke
Nina Sletteland. Foto: Privat
Foto: Privat

TEMAER FOR FOREDRAG


  • Emosjonell og relasjonell helse – privat og på jobben

  • Helsefremmende arbeid

  • Helsekommunikasjon & helsepedagogikk

Nina Sletteland er sykepleier, helsepedagog med master i helsefremmende arbeid og helsepsykologi. Hun har i tillegg videreutdanning i klinisk arbeid med par. Fokus i arbeidet er helsefremmende prosesser, hva som styrker vår helse og gir god livskvalitet på individuellt nivå, i bedrifter, organisasjoner og på lokalsamfunnsnivå. Hun har lang erfaring fra spesialisthelsetjenesten med tema som blant annet stressmestring, relasjoner og parterapi og rusforebygging og psykiatri. Arbeider for tiden med boken Helsekommunikasjon.

(Helsefremmende lokalsamfunn, Gyldendal Akademisk, 2012. Sammen med Ruth Marie Donovan.)

FLERE FOREDRAGSHOLDERE


KONTAKT OSS


Ta kontakt på post@nffo.no om du har spørsmål.

Menu