Ragnhild Engetrøen


+47 454 73 476
Språk:

Ragnhild Engetrøen. Foto: Roald Synnevåg
Foto: Roald Synnevåg

BAKGRUNN


Språk: engelsk, svensk og dansk
Bakgrunn: fagoversetter (engelsk)
Fagområder: reiseliv, design og interiør, markedsføring, bildebehandling, brukerlitteratur (data), populærvitenskap, selvhjelp, generell sakprosa.
Jeg har blant annet oversatt "Kan kuer gå i trapper?", "Mensa – styrk intelligensen", "Bolig med stil", "Kjekt å ha" og "Det leservennlige biblioteket" i tillegg til en rekke hefter om diverse dataprogrammer og om bildebehandling.
I tillegg til bøker oversetter jeg mye for næringslivet, og da særlig markedsrettede tekster og tekster beregnet på sluttbrukere (brosjyrer, kursmateriell, nettsider, reklametekster, kundeaviser o.l.).
Jeg er også medlem av Sveriges Facköversättarförening (SFÖ) og Institute of Translation and Interpreting (ITI).

FLERE OVERSETTERE


KONTAKT OSS


Ta kontakt på post@nffo.no om du har spørsmål.

Menu