HovedMeny - Kontrakter - Normalkontrakt forfattere - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Kontrakter og avtaler for faglitterære forfattere

Her finner du avtaler og kontrakter for faglitterære forfattere.

Normalkontrakten

NFFs forhandlinger med Den norske Forleggerforening har resultert i en Normalkontrakt for faglitteratur 2011 med Generelle normalkontraktsvilkår som skal sikre både forfattere og forleggere en best mulig avtale og like villkår. Normalkontraktverket inneholder også Forlagsavtale for utgivelse på papir, Spesielle normalkontraktsvilkår for utgivelse på papir og Forhåndsavtale 2011. Alle forfattere og forleggere som er organisert i disse to foreningene er forpliktet til å bruke normalkontrakten, mens alle som ikke er det, anbefales å bruke den. Hele normalkontraktverket ligger under menyen til høyre.

Om det er enighet mellom forfatter og forlag om å oversette og utgi et faglitterært verk i utlandet, vil forlaget være agent for verket og da må Agentavtale for faglitteratur benyttes.

Se menyen til høyre om du er interessert i utfyllende informasjon, protokoller og avtalegrunnlaget for normalkontrakten (avtale om normalkontrakt for faglitteratur).

Samleverk

I samarbeid med Den norske Forleggerforening har NFF laget en Avtale om samleverk, samt Avtale om honorering av enkeltbidrag i samleverk.For å se grunnlaget for avtalen alle fagorganiserte må benytte seg av, og som vi anbefaler også alle som ikke er organisert å bruke, se til høyre.

Leksikalske verk

Også når det gjelder leksikalske verk har NFF og Den norske Forleggerforening i felleskap utarbeidet en gjeldende avtale, og alle medlemmer av NFF kan benytte seg av: Forlagsavtale (leksikalske verk). For mer bakgrunn om rammeverket for denne avtalen, se til høyre på denne siden.

Tidsskrift

NFF og Den norske Forleggerforening har utarbeidet en standardavtale for tidsskriftpublisering, Normalkontrakt for tidsskrift

 

Bygdebok, ordbok og bestillingsverk

Her er det ikke kontrakter utarbeidet av NFF og Den norske Forleggerforening, men NFF har utarbeidet et anbefalt avtaleformular for forfattere som skal skrive bygdebok, ordbok eller bestillingsverk:  Avtale om bygdebok,  Avtale om bestillingsverk  Avtale om ordbok.

Menu