HovedMeny - Kontrakter - Normalkontrakt oversettere - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Kontrakter og avtaler for faglitterære oversettere

Her finner du avtaler og kontrakter for faglitterære oversettere.

Satser: Gjeldende normalsats fra 1. juli 2017 er kr 205,12,- per 1000 tegn med mellomrom. 

NFF anbefaler at honoraret for oversettelse mellom bokmål og nynorsk skal være  kr 153,84 per 1000 tegn medregnet mellomrom (75% av normalhonoraret for oversettelser). Se mer om satser her!

NFF og Den norske Forleggerforeningen har forhandlet fram en normalkontrakt for oversettelser som skal benyttes av alle oversettere organisert i NFF og alle forlag organisert i Den norske Forleggerforening. Avtaleparter som ikke er organisert anbefales å bruke avtalen, som sikrer gode villkår for begge parter.

Det er også utarbeidet kontrakter i de tilfeller der oversettelser gjenbrukes eller brukes på nye måter, Normalkontrakt for oversettelse - gjenbruk og Normalkontrakt for oversettelse - tilleggsutnyttelse

Vi har i tillegg utarbeidet en omfangsberegning oversettelser. Beregning av honorar kan gjøres med Indeks for regulering av grunnhonorar for oversettere

Menu