HovedMeny - Medlemskap - Bli medlem - Bli medlem - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Bli medlem!

Du som skriver fagbøker, generell sakprosa, lærebøker, biografi, reiseskildringer, debattbøker, kokebøker, essayistikk eller oversetter sakprosa: NFF jobber kontinuerlig for sakprosaens kår i Norge.

NFF har siden oppstarten i 1978 styrket de nå 5.500 norske organiserte sakprosaforfatterne og -oversetternes rettigheter. På disse årene har Det faglitterære fond delt ut over en milliard kroner i stipender, noe som blant annet har resultert i over 6.000 bøker innen alle sjangere av sakprosa!

nyNFF døra

Slik blir du medlem:

Kravet for å bli medlem er at du må ha skrevet eller oversatt sakprosa tilsvarende 100 trykte sider eller 200.000 tegn med mellomrom. Sidene må kunne godkjennes etter Retningslinjer for vurdering av utgivelser. Kort fortalt betyr det at vi godkjenner alle bøker som er utgitt på ordinære forlag og artikler i ordinære tidsskrift som har vært gjennom en redaksjonell kvalitetskontroll. Alle andre publikasjoner må vi se nærmere på før vi eventuelt kan godkjenne dem.

Man søker medlemskap og stipend på Min side.

Utgivelser vi ikke godkjenner

Følgende utgivelser kvalifiserer ikke til medlemskap, stipend eller som kvittering for prosjektstipend:

  • tekster som åndsverkloven ikke gir vern som åndsverk
  • tekster som publiseres på måter som ikke kan generere kollektive vederlagsmidler til Det faglitterære fond
  • eksamensrelaterte arbeider (på alle nivåer, også doktorgradsavhandlinger)
  • rapporter, utredninger, papers, proceedings, notater og lignende
  • bruksanvisninger, manualer og brosjyrer
  • internt kursmateriell,
  • forelesningshefter
  • teksting av audiovisuelle produksjoner
  • datamaskinprogrammer
I tillegg er det noen regler som er knyttet til utgivelser på eget forlag:

Dersom utgivelsen er på eget forlag eller egenbokforlag, må du sammen med søknaden gjøre rede for verkets opplag og hvordan det er blitt spredt til allmennheten. Fordi vi ikke kan vite om bøker utgitt på eget forlag/egenbokforlag har gjennomgått en redaksjonell kvalitetskontroll, trenger vi også skriftlig dokumentasjon på dette vedlagt søknaden. Dokumentasjonen skal bestå av uttalelser fra to uavhengige konsulenter som har gått gjennom manuskriptet. Den ene konsulenten skal ha gått gjennom det faglige innholdet, den andre språket. Konsulentene må ha gjennomgått verket før det ble utgitt. Lær mer om kriteriene for å utgi på eget forlag i brosjyren Eget forlag.

Medlemskontingenten er kr 1.300. Pensjonister betaler halv kontingent.

Menu