NFF trenger deg! - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
NFF trenger deg!

NFF trenger deg!

​Vil du velges inn i styrer eller utvalg i NFF?

Valgkomiteen har startet sitt arbeid mot valgene på årsmøtet i 2018. Både NFFs styre, styret i Det faglitterære fond, stipendkomiteene og sakkyndig utvalg for statens kunstnerstipend trenger aktive og engasjerte NFF-medlemmer.

Deltagelse i styrer og utvalg blir honorert etter faste satser.

Ønsker du å gjøre en innsats som tillitsvalgt i NFF eller kjenner et medlem som du tror ville gjøre en god jobb?

Send en kort presentasjon av deg selv eller den du ønsker å foreslå til valgkomiteens sekretær Roar Svartberg: roar.svartberg@nffo.no

Menu