Ny sakprosaprofessor i Trondheim - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Ny sakprosaprofessor  i Trondheim

Ny sakprosaprofessor i Trondheim

Norge har fått sin fjerde sakprosaprofessor. Nå er Gøril Thomassen Hammerstad på plass i Trondheim.

03.10.17

Fredag 29. oktober åpnet NTNUs Senter for faglig kommunikasjon – SEKOM, som skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap om faglig og tverrfaglig kommunikasjon. Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) finansierer et treårig professorat i sakprosa ved senteret i perioden 2017–2020. Sakprosadelen av virksomheten handler om faglig kommunikasjon i profesjoner og organisasjoner, «på tvers av modaliteter som tegn, tale og tekst.», som det heter på senterets hjemmeside.

Lokal forankring
– Det er strålende å ha med NFF på dette laget. De ville ha en anvendt språkviter i stillingen. Det har de fått – og et senter, sier Gøril Thomassen Hammerstad.
– Vårt mål videre nå er å få etablert et masterprogram i faglig kommunikasjon i løpet av tre år, og i forbindelse med dette også utvikle en lærebok i faget. Vi ønsker også en lokal forankring og inngår til neste år et samarbeid med NFFs sakprosafestival i Trondheim og setter vårt preg der. På sikt planlegger vi også en internasjonal konferanse i Trondheim med nordiske partnere, om fenomenet sakprosa, hvordan den skandinaviske signaturen har utviklet seg på dette feltet og sette det inn i en nordisk samfunnskontekst, sier Thomassen Hammerstad.

Tre faser
NFFs generalsekretær Tore Slaatta var til stede under åpningen av SEKOM. Han er også veldig fornøyd med samarbeid.
– Vi sjøsatte med dette vårt tredje sakprosa-professorat – en stor dag!, fastslår Slaatta, og fortsetter:
– Dette er resultatet av mange års målrettet arbeid. Første fase var utgivelsen av sakprosahistorien i to bind, som ble avsluttet i 1998. Prosjektet gikk over fem år med to hovedredaktører: Egil Børre Johnsen og Trond Berg Eriksen. NFFs daværende generalsekretær Trond Andreassen var leder av prosjektgruppen. Prosjektet ble videreført i prosjektet Norsk Sakprosa som hadde som mål å styrke forskning og undervisning og formidling av sakprosa på universitetene.
– Det ledet over til andre fase, da Johan Tønnesson ble verdens første sakprosaprofessor i 2005. I denne fasen ønsket NFF å bygge permanente fagmiljøer og målet var et nasjonalt nettverk av forskere og studenter. Kjell Lars Berge var sentral i dette arbeidet, som leder av prosjektgruppen, og som styreleder av NFF. Og med ansettelsen av Anders Johansen i det andre professoratet i 2012 kom Universitetet i Bergen med.
– Med det tredje professoratet i Trondheim på plass,går NFFs faglige arbeid over i en ny fase, der vi skal støtte og styrke fagmiljøene, utvikle disiplinene, bidra med infrastruktur, nettverkssamarbeid, forskningsinnspill og kompetanse på fag- og formidlingspolitikk, sier Tore Slaatta.​

Foto:
Norges tre professorer i sakprosa: Anders Johansen (fv.), Gøril Thomassen Hammerstad og Johan Tønnesson, samlet i Trondheim ved åpningen av SEKOM. Foto: Tore Slaatta

Menu