Programmet for Oljeseminaret på Lillehammer - Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Programmet for Oljeseminaret på Lillehammer

Programmet for Oljeseminaret på Lillehammer

Her er hele programmet for NFFs seminar under Norsk litteraturfestival 31. mai. Meld deg på nå!

21.04.17

Tradisjonen tro blir det sakprosaseminar i regi av NFF på onsdagen under Litteraturfestivalen på Lillehammer, Nordens største litteraturfestival. 
– Vi er glade for at festivalen legger annet sakprosaprogram rundt seminaret, og gjør det ekstra attraktivt for faginteresserte å komme til Lillehammer denne dagen, sier formidlingsansvarlig Kristine Isaksen.
Hun utgjør programkomiteen sammen med forfatterne Espen Søbye og Joakim Hammerlin. I år er OLJE hovedtemaet for seminaret.
– Det er stortingsvalg til høsten, og boring etter nye olje- og gassfelter vil bli et hett tema framover. Dessuten har den fallende oljekursen de siste årene vist hvor sårbare vi er. Oljeseminaret ser på økonomiske, politiske og moralske aspekter ved rikdommen. Norge har i over 50 år vært en oljenasjon. Hvem er det egentlig som styrer den mektige oljeindustrien og hvem kommer til å overta maktposisjonene?

OLJESEMINAR onsdag 31. mai kl. 11-15:30 i Holbøsalen på Kulturhuset Banken. 

Arrangør: Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF).

Norge har i over 50 år vært en oljenasjon. OLJESEMINARET ser på økonomiske, politiske og moralske aspekter ved rikdommen. Hvem er det egentlig som styrer den mektige oljeindustrien?

Programkomité: Espen Søbye, Joakim Hammerlin og Kristine Isaksen. Åpent for alle. Billetter/pass i døra. Gratis for NFF-medlemmer. Påmelding til kristine.isaksen@nffo.no innen 22. mai.

11:00-11:45 OLJESEMINAR.  Oljepengenes makt. Foredrag ved Anne Karin Sæther.

Dette er historien om oljens makt i norsk politikk – fra de første funn på norsk sokkel og frem til i dag. Norge har prøvd å være både oljeland og et ledende klimaland på samme tid. Er det mulig, hvordan har det gått?

Forberedt motkommentar.

Anne Karin Sæther har tidligere vært kommunikasjonssjef i Miljøstiftelsen Bellona. Hun er aktuell med dokumentarboka De beste intensjoner. Oljelandet i klimakampen (Cappelen Damm).

12:00-12:45 OLJESEMINAR. Arr: NFF. Paneldebatt om Oljefondet

Oljefondet («Statens pensjonsfond – Utland») skal sikre Norge inntektsstrøm også etter at oljeproduksjonen tar slutt. Hvilke interesser styres fondet av, hvem bestemmer hvilke investeringer fondet skal gjøre og hvilke konsekvenser får investeringene? «Ansvarlighet» og «åpenhet» er to av fondets målsetninger. Har de lykkes?

I panelet:

Maria Berg Reinertsen er samfunnsøkonom, journalist i Morgenbladet og forfatter.

Asle Skredderberget er siviløkonom og har bl.a. gitt ut boka Usannsynlig rik. Historien om Norge og oljefondet (Forlaget Kagge).

Guro Slettemark er jurist, medlem av Etikkrådet og generalsekretær i Transparency Norge. Ordstyrer: Kjetil Malkenes Hovland, finansjournalist i E24.

Lunsjpause

14:00-14:45 OLJESEMINAR. Hva har oljerikdommen gjort med oss? Foredrag ved Arne Johan Vetlesen.

Er Norge en vellykket oljenasjon? Hva er oljerikdommen og tilhører den oss? Er det slik at oljerikdom hos oss betyr fattigdom andre steder? Følger det noen moralske eller politiske forpliktelser med rikdom?

Arne Johan Vetlesen er professor i filosofi, samfunnsdebattant og forfatter. Han har skrevet en rekke bøker, blant annet Frihetens forvandling (2009), Studier i ondskap (2014) og The Denial of Nature (2015).

15:00-15:30 OLJESEMINAR. Hvorfor kulturfolk ikke kan regne. Kåseri ved Bård Borch Michalsen.

Hvorfor er kulturfolk ofte så uinteresserte og uvitende om økonomiske problemstillinger? Ligger det i genene? Er det slik at litteratur skyver tall ut av hjernen? Michalsen har landet på ti kulepunkter som forklaringsmodell.

Bård Borch Michalsen er forfatter og førstelektor ved Handelshøgskolen UiT i Harstad.

Menu