HovedMeny - Om NFF - Styre og utvalg - Ankenemnd - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Anke- og vurderingsnemnd

Søknader om medlemskap og formelle avslag på søknader om stipend er underlagt forenklet saksbehandling og avgjøres av foreningens administrasjon. Klager på disse beslutningene behandles av NFFs anke- og vurderingsnemnd.

En anke- og vurderingsnemnd bestående av tre personer med personlige varamedlemmer, oppnevnt av årsmøtet for en toårsperiode, behandler eventuelle klager på NFF-administrasjonens vedtak. I tillegg behandler nemnda eventuelle vurderingssaker fremlagt av administrasjonen eller annet behandlende organ. Årsmøtet vedtar retningslinjer for behandling av saker i anke- og vurderingsnemnda, som du kan lese her: 

Retningslinjer for behandling av saker i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforenings anke- og vurderingsnemnd.

Medlemmer:

(Varamedlemmer i parentes)

Bente Ohnstad, leder (Bjørg Vindsetmo)
Per Christian Karlsen (Gro Gjestrud)
Marit Eikemo (Ida Hydle)

Sekretær: Sigrun Feiring, rådgiver i NFF

Ankenemnda er oppnevnt av årsmøtet.

Menu