HovedMeny - Om NFF - Styre og utvalg - Internasjonalt utvalg - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Internasjonalt utvalg

Utvalget samarbeider med skribentorganisasjoner i det sør-østlige Afrika, hovedsakelig i Sør-Afrika, Zimbabwe, Uganda, Malawi og Zambia. NFF yter økonomisk støtte til organisasjonene, deltar i seminarer og konferanser og yter støtte til stipendprogrammer. Hvert annet år kommer organisasjonene sammen til en større konferanse i et av disse landene for å drøfte saker av felles interesse.
Utvalget samarbeider også tett med European Writers Council, særlig om styrking av forfatternes kontraktsvilkår og bibliotekvederlagsordninger i land hvor disse er svake. 

Medlemmer:

Asbjørn Eidhammer, leder, Oslo
Jannike Orheim Bakke, Larvik
Siri Lange, Bergen
Alexander Leborg, Oslo

Internasjonalt utvalg er oppnevnt av NFFs styre.

Menu