HovedMeny - Om NFF - Styre og utvalg - Valgkomité - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Valgkomité

Valgkomiteen skal finne kandidater til styret i NFF, fondsstyret i Det faglitterære fond og Stipendikomité for Statens kunstnerstipend, garantiinntekter og Oslo bys kulturstipend, samt til ankenemden.

Medlemmer:

(varamedlemmer i parentes)

Erik Steineger (Johanne Sundby)
Loveleen Rihel Brenna (Finn Stenstad)
Bente Gullveig Alver (Lars Aarønæs)
Hanne Lillebo (Øyvind Vågnes)
 

Sekretær: Administrasjonssjef i NFF, Roar Svartberg.

Valgkomiteen velges av årsmøtet i NFF.

Menu