HovedMeny - Stipender - Stipend til forfattere - Honnørstipend - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Honnørstipend

​​Stipendet vil bli utlyst i begynnelsen av september 2018, med søknadsfrist i oktober 2018. 

Hvis du er 67 år eller eldre i søknadsåret, og har utgitt godkjent faglitteratur på til sammen minst 8 bøker, hver på minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom, kan du søke honnørstipend. Du kan ikke få reisestipend og honnørstipend samme år, men du kan søke begge samme år. Du vil i så fall bli tildelt det stipendet som faller best ut for deg, forutsatt at du kvalifiserer. Det er kun mulig å bli tildelt honnørstipend én gang. Stipendet er på 22.000 kroner.

Det finnes også et utvidet honnørstipend på 27.000 kroner. Dette stipendet er behovsprøvd og tar utgangspunkt i inntekten din. I året før søknadsåret kan du ikke ha hatt bruttoinntekter (lønn, pensjon, overskudd i næring, renteinntekter, gevinster ved salg av verdipapirer eller andre kapitalobjekter, leieinntekter og annet) som sammenlagt oversteg tre ganger folketrygdens gjennomsnittlige grunnbeløp (G).

Hvis du skal søke utvidet honnørstipend for 2018, er dette beløpet kr 275 220 (3 x kr 91 740). I tillegg må de øvrige kravene for å kvalifisere til honnørstipend være oppfylt – du må være 67 år eller eldre i søknadsåret og ha fått godkjent utgitt faglitteratur på til sammen minst 8 bøker, hver på minst 100 trykte sider / 200 000 tegn med mellomrom.

Du må selv dokumentere bruttoinntekten din: Søkere som bor i Norge må levere utskrift av endelig likning. Søkere som skatter til andre land, må levere tilsvarende dokumentasjon. De må også dokumentere sitt norske statsborgerskap. Det utvidede honnørstipendet kan tildeles flere ganger.

Honnør- og utvidet honnørstipend er oppgavepliktig, det vil si at det sendes lønnsoppgave til ligningskontoret.


Retningslinjer reise- og honnørstipend / Retningslinjer for vurdering av utgivelser​ / Ofte stilte spørsmål

Menu