HovedMeny - Stipender - Stipend til forfattere - Prosjektstipend - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Prosjektstipend

Stipendet har søknadsfrist 16. april 2018 klokken 15.00.

Hensikten med prosjektstipend fra Det faglitterære fond er å støtte forfatterens arbeid med et manus til bok eller annen faglitterær publikasjon. Stipendet er personlig og skal ikke deles med andre.

Stipendet utlyses to ganger i året med søknadsfrist i april og oktober. Du kan søke om 1-12 månedsverk, hvert månedsverk er på 27.000 kroner. Stipendet er ikke ment å fullfinansiere et prosjekt.

Prosjektbeskrivelsen vurderes etter følgende kriterier:

  • kvaliteten på søknaden (innhold og fremstillingsform)
  • prosjektets allmenne og faglige interesse
  • stipendets betydning for gjennomføring av prosjektet etter den oppsatte tidsplanen
  • søkerens kvalifikasjoner


Hvis dere er flere forfattere som vil søke på samme prosjekt, skal én av dere sende inn søknaden. I tillegg må dere lage en felles prosjektbeskrivelse hvor det fremgår hva den enkelte skal skrive. Vi understreker at dette er et forfatterstipend og dere kan kun søke stipend til selve forfatterskapet i et prosjektet.

Stipendet gis ikke til:

  • redaksjonelt arbeid
  • trykking, markedsføring eller andre kostnader av forlagsmessig art
  • ren forskning, eller til vitenskapelige og faglige tekster som primært faller inn under støtteordninger for forskning

Du finner en veiledning til utfylling av søknaden ved å forhåndsvise søknadsskjemaet.

Les retningslinjene for stipendet her: Retningslinjer for tildeling av prosjektstipend til forfattere.

Søk her!

Alle som har et prosjekt av faglitterær karakter kan søke prosjektstipend. Debutanter ønskes velkomne til å søke stipendet.

Hvis du tidligere har mottatt prosjektstipend for prosjekter som ennå ikke har resultert i en bok, må du sende inn rapport for disse stipendene sammen med søknaden om nytt prosjektstipend. Du kan ikke bli tildelt nye prosjektstipend hvis du ikke har rapportert om tidligere uavsluttede prosjekter. Du kan levere fremdrifts- og sluttrapport ved å gå inn på OPPGAVER på Min side.

Det er mulig å søke og få tildelt flere prosjektstipend til samme prosjekt. Du må i så tilfelle både fylle ut en rapport i søknadsskjema for tidligere tildelt prosjektstipend og en ny søknad med oppdatert prosjektbeskrivelse. Den nye søknaden vil bli behandlet på lik linje med andre søknader.

Hvis du får stipend

Stipendet innberettes til skatteetaten som næringsinntekt.

Når du er blitt tildelt stipend, må du rapportere årlig til fondsstyret inntil prosjektet har resultert i bok.

SØK STIPEND HER


Retningslinjer / Ofte stilte spørsmål

Menu