HovedMeny - Stipender - Stipend til forfattere - Reisestipend - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Reisestipend

Stipendet vil bli utlyst i begynnelsen av september 2018, med søknadsfrist i oktober 2018. 

Hvis du har skrevet og utgitt hundre sider sakprosa, kan du søke førstegangs reisestipend. Dersom du tidligere har mottatt reisestipend, må du ha skrevet og fått utgitt 100 nye sider fra og med det året du sist mottok reisestipend. Førstegangs reisestipend er på 22.000 kroner, øvrige reisestipend 27.000 kroner. Det er ikke noe tak på hvor mange ganger du kan motta reisestipend, men du må ha skrevet minst 100 sider faglitteratur mellom hvert reisestipend.

Det er titler utgitt i tidsrommet f.o.m. 1. januar det året du mottok reisestipend sist t.o.m. 31. desember det året du søker, som kan være tellende for ny søknad om reisestipend. Hvis du for eksempel mottok reisestipend forrige gang i 2015 og søker nytt reisestipend for 2018, er det titler utgitt f.o.m. 1. januar 2015 t.o.m. 31. desember 2017 som kan være tellende. For titler som ennå ikke er utgitt når du sender søknaden, men som vil bli det i løpet av året, må du sende en bekreftelse fra utgiver på følgende: 1) lanseringsdato, 2) antall sider tekst/tegn med mellomrom eget tekstbidrag i manuset, 3) ISBN-nummer.

Hvert år kommer det inn mellom 700 og 800 søknader om reisestipend fra forfattere. Det er alltid flere søkere enn det finnes midler til. Derfor må du belage deg på å vente noen år før du kan bli tildelt reisestipend første gang, og mellom hver gang du kan motta et nytt. De siste årene har ventetiden for forfattere vært to–tre år.

Den første gangen du søker avgjøres ventetiden av ansienniteten din, som regnes fra det året du til sammen har fått utgitt 100 sider godkjent faglitteratur.

Eksempel på utregning av ansiennitet:
Artikkel 1: 25 sider, utgitt 1997
Artikkel 2: 50 sider, utgitt 2001
Artikkel 3: 30 sider, utgitt 2015
Ansienniteten vil her regnes fra 2015.

Hvis du har titler som ikke er registrert, og som du ser at vil kunne gi deg en tidligere ansiennitet, kan det altså lønne seg å registrere disse i forbindelse med at du søker førstegangs reisestipend.

Før du registrerer titler, kan du sjekke om du allerede har godkjente titler registrert i NFFs tittelregister. Dette kan du sjekke ved å logge deg inn på MIN SIDE, eller ved å ta kontakt med NFF. Hvis du allerede står oppført med nok godkjente sider i registeret, trenger du ikke å registrere nye titler i forbindelse med at du søker.

Du skal ikke sende inn noen rapport om bruken av reisestipendet. Reisens formål skal oppgis i søknaden. Hvis du endrer reisemål, skal du ikke innrapportere det, forutsatt at du bruker stipendet etter dets intensjoner.

Reisestipend er oppgavepliktig, men ikke skattepliktig når du kan dokumentere at det er brukt til reiser som har sammenheng med og er av betydning for din faglitterære virksomhet. Ta vare på kvitteringer du har i forbindelse med reiser, i tilfelle likningskontoret krever innsyn. Dersom det er gode grunner for det, er det vanligvis kurant å få overført hele eller deler av et reisestipend som ikke er brukt til reise i tildelingsåret til året etter.


Retningslinjer / Retningslinjer for vurdering av utgivelser​ / Ofte stilte spørsmål

Menu