HovedMeny - Stipender - Stipend til forfattere - Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere

Stipendet har søknadsfrist 16. april 2018 klokken 15.00.

Hensikten med stipendet er å støtte frilansforfattere for at de skal kunne realisere langsiktige
og tidkrevende prosjekter og skriveprosesser. Det avsettes årlig fem arbeidsstipend á kr 600.000 (kr 200.000 per år i tre år) til dette.

Søknadsfristen er medio april hvert år. Stipendet gjelder for arbeid som skal gjøres fra juli eller senere, og fremover. Stipendperioden må strekke seg over tre år.

Hvis du har et definert prosjektet, ber vi om en beskrivelse av prosjektets innhold og kvalitet, samt muligheten for å få det realisert innenfor de oppgitte tidsrammer.

Søknaden vurderes etter følgende kriterier:

  • Kvaliteten på søknaden (innhold og fremstillingsform).
  • Den allmenne og faglige interessen for prosjekter som inngår i arbeidet utført i stipendperioden.
  • Stipendets betydning for gjennomføring av arbeidet etter den oppsatte tidsplanen.
  • Søkerens tidligere litterære aktivitet, forfatterskapets kvalitet og søkerens ambisjoner for utvikling av sitt virke som forfatter i arbeidsperioden.

Du finner en veiledning til utfylling av søknaden ved å forhåndsvise søknadsskjemaet.

Les retningslinjene for stipendet her: Retningslinjer for tildeling av treårig arbeidsstipend.

Søk her!

Forfatteren må arbeide minst 50 prosent som frilanser i perioden.

Søkerne til NFFs frilansstipend må kunne dokumentere opphavsrett som forfatter til åndsverk av faglitterær karakter på minst 100 sider eget bidrag eller 200.000 tegn med mellomrom. Hvis du ikke har skrevet en bok, godkjenner vi også artikler eller mindre verk hvor hvert bidrag må utgjøre minst fem sider (10.000 tegn med mellomrom). Forfatterbidragene må kunne godkjennes i henhold til Retningslinjer for vurdering av utgivelser.


Retningslinjer / Ofte stilte spørsmål

Menu