HovedMeny - Stipender - Stipender - Norsk faglitterær forfatter-og oversetterforening
Søk stipend til sakprosa

Søk stipend til sakprosa

Vil du skrive eller oversette sakprosa? Neste søknadsfrist er 16. april 2018.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF) administrerer Det faglitterære fond. Fondet forvaltes av et styre og det fremmer norsk sakprosa ved å tildele stipend til forfattere og oversettere. Både medlemmer av NFF og ikke-medlemmer kan søke stipend. Stipendleder Marit Ausland og stipendrådgiver Nina Herland (bildet) tar imot din søknad! 
Her søker du stipender.

Stipender til forfattere og oversettere med søknadsfrist 16. april 2018. Disse utlyses 1. mars. (Det er ikke mulig å søke før denne datoen):

– Prosjektstipend forfattere
Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere
Ettårig arbeidsstipend til frilansoversettere


Stipender til forfattere og oversettere med fortløpende søknadsfrister:

Prosjektstipend for oversettere
Aktualitets- og debattstipendSlik søker du stipend:

Alle som har søkt om eller mottatt stipend og alle tidligere medlemmer av NFF, har allerede en brukerkonto. Ta kontakt med oss hvis du ikke får tilgang til denne kontoen. Nye søkere kan enkelt opprette en brukerkonto her. Du kan søke stipend selv om du ikke er medlem av NFF.

Les retningslinjer og veiledningene nøye før du begynner å fylle ut søknadsskjemaet. Kontakt NFFs administrasjon dersom det er noe du lurer på.

Du stipend via MIN SIDE her.

Søknadsskjema på papir kan du få ved å henvende deg til administrasjonen, se liste over kontaktpersoner under. Papirskjemaene skal sendes rekommandert i posten innen søknadsfristen. Vi godtar ikke søknader sendt via e-post.

Saksbehandling og utbetaling

Forfattere vil få beskjed i desember om de er tildelt prosjektstipend eller ikke. Stipendene blir utbetalt i januar. Prosjektstipend til oversettere behandles og utbetales fortløpende.

Ved reise-, honnør- og utvidet honnørstipend får både forfattere og oversettere beskjed om utfallet i januar. Stipendene blir utbetalt i februar.


Kontaktinformasjon:

Prosjektstipend til forfattere: seniorrådgiver Marit Ausland, marit.ausland@nffo.no, tlf: 22 12 11 49 / 993 14 934

Reise- og honnørstipend til forfattere: rådgiver Sigrun Feiring, sigrun.feiring@nffo.no, tlf: 22 12 11 47 / 952 66 498

Treårig arbeidsstipend til frilansforfattere: seniorrådgiver Marit Ausland, marit.ausland@nffo.no, tlf: 22 12 11 49 / 993 14 934

Aktualitets- og debattstipend: rådgiver Nina Herland, nina.herland@nffo.no, tlf: 22 12 11 44 / 975 44 763

Alle oversetterstipend: rådgiver Susanne Hedemann Hiorth, susanne.hiorth@nffo.no, tlf: 22 12 11 42

Menu