oktober
15.

Søknadsfrist: Prosjekt- og arrangementsstøtte

Nå kan du søke midler til prosjekter og arrangementer.

Person ved skrivebord som skriver
Unseen Studio / Unsplash

Hva man kan søke støtte til:

  • Det kan søkes om støtte til prosjekter som fremmer ytringsfrihet og faglitteratur, og som bidrar til å oppfylle foreningens strategi. Eksempler kan være kunnskapsprosjekter, kurs etc.
  • Arrangementer: I hovedsak gis det kun støtte til honorarer og reiseutgifter til forfattere og oversettere.
  • De omsøkte midlene skal som hovedregel ikke gå til ordinær drift, men muliggjøre prosjekter som ellers ikke ville vært mulig innenfor søkers normale virkeområde.
  • Det omsøkte prosjektet kan ikke være avsluttet før søknadsfristens utløp.
  • Det gis som hovedregel ikke støtte til utgivervirksomhet. Unntak kan gjøres når det er til gagn for forfatteres- eller oversetteres faglitterære virksomhet.
  • Det gis ikke støtte til manusutvikling eller oversettelse av tekster.

Du finner mer informasjon og søknadsskjema her.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.