Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

august
29.

Årsmøtet i NFFO og Det faglitterære fond 2020

Som tidligere annonsert er årskonferansen 17. og 18. april dessverre avlyst. Det vil bli avholdt et digitalt årsmøte lørdag 29. august.

På årsmøtet behandles disse sakene:

  • styrets årsberetning, handlingsprogram, revidert regnskap og budsjettforslag
  • fondsstyrets årsberetning, revidert regnskap og budsjettforslag
  • valg

Mer informasjon om gjennomføring av det digitale årsmøtet blir sendt til medlemmene før sommerferien.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest seks uker før møtet holdes, det vil si senest lørdag 18. juli.
Eventuelle saker sendes på e-post til post@nffo.no

Styret har plikt til å sette en sak på dagsorden hvis minst 30 stemmeberettigede medlemmer krever det. Årsmøtet kan bare treffe vedtak i saker som er ført opp på styrets forslag til dagsorden.

Styret innkaller til årsmøte senest tre uker før møtet holdes. Styrets forslag til dagsorden med redegjørelse for sakene, styrets innstillinger og valgkomiteens forslag gjøres tilgjengelig for medlemmene innen samme frist.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.