Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

august
21.

Årsmøtet i NFFO og Det faglitterære fond 2020

Velkommen til det aller første digitale årsmøtet i NFFOs og Det faglitterære fonds historie.

Tid: Fredag 21. august 2020 kl. 18.00 – lørdag 29. august 2020 kl. 18.00.
Sted: www.nffo.no

Påmeldingsfristen er dessverre utløpt.

Kjære medlem av NFFO!

På grunn av møterestriksjoner og forsamlingsforbud som følge av koronakrisen, vil årets årsmøte for første gang avholdes digitalt. OBOS har utviklet en løsning for digitale årsmøter som de har åpnet for lag, organisasjoner og mindre selskaper i Norge. Vi vil benytte oss av denne løsningen.

Løsningen er vurdert av OBOS å ivareta de organisasjonsrettslige krav til et årsmøte. NFFOs styre er enig i denne vurderingen: Alle medlemmer vil få mulighet til å delta og avgi stemme til tross for at unødige reiser er frarådet, og at store forsamlinger i skrivende stund ikke er tillatt. Det enkelte medlem må likevel melde seg aktivt på årsmøtet for å kunne delta. Du kan lese mer om løsningen på digitalearsmoter.no.

Ved at du kan avgi stemme digitalt, i løpet av åtte døgn og uavhengig av hvor du befinner deg, anser vi at det ikke er behov for å kunne delta på årsmøtet ved fullmektig. Dersom du er stemmeberettiget og likevel ikke har mulighet til elektronisk deltakelse, ber vi deg umiddelbart ta kontakt med oss, slik at vi kan finne gode praktiske løsninger for å ivareta dine rettigheter.

For å lese årsmøtedokumentet og årsmeldingen, vennligst klikk på lenkene nederst på denne siden.

Sakspapirer vil som normalt ligge på www.nffo.no, i tillegg til at de også vil være tilgjengelige i den digitale løsningen.

Digitale årsmøter har begrensede muligheter for diskusjon. Årets dagsorden inneholder derfor ikke saker som normalt foranlediger mye debatt. Saker som styret ønsker diskusjon om og som skulle vært fulgt opp til årsmøtet i 2020, vil i stedet bli fremmet for årsmøtet i 2021. Har du spørsmål knyttet til saker på dagsorden, må du sende disse til post@nffo.no innen 19. august kl. 12.00. Dette muliggjør samlet besvarelse av spørsmålene i den digitale løsningen når den åpner. Merk e-posten med «Årsmøte» i emnefeltet.

NB: Det følger av våre vedtekter, § 6-1, at «Medlemmer som er à jour med kontingenten, er stemmeberettigede og valgbare på foreningens årsmøter, ekstraordinære årsmøter og ved ur¬avstemninger». Det vil derfor kun være medlemmer med registrert betalt kontingent
ved årsmøtets åpning som får logget inn i portalen og avgitt stemme.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.