Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

september
11.

En helaften med populærvitenskap

Onsdag 11. september kan du møte kremen av norske popvit-forfattere på Realfagsbiblioteket på Blindern.

Popvit

Klima og artsmangfold, øgler og bakterier, gentester og grunnstoffer. Dette er blant temaene som står på programmet på den nye litteraturfestivalen POPVIT 2019, som også NFFO støtter.
Øglegraver Jørn Hurum, brageprisvinner Anja Røyne, biolog Dag O. Hessen, klimaforsker Bjørn Samset og utenlandssuksessen Katharina Vestre er blant deltakerne.

Popvit-bølge

Norsk populærvitenskap er i vinden. Antall utgivelser har økt betydelig de siste årene, og det dukker hele tiden opp nye forfattere og nye temaer.
Ikke bare er markedet betydelig i Norge, men flere av titlene er også solgt til mange andre land. I 2018 hadde populærvitenskapen et gjestespill som egen kategori under Brageprisen.
– Likevel lever populærvitenskapen et liv i skyggen av den generelle sakprosaen, sier initiativtakerne Reidar Müller og Eivind Torgersen.
– Det er langt mellom omtale og anmeldelser i mediene. Selv på sakprosaens egne festivaler, havner den i utkanten av programmet.
Slik blir det ikke på Realfagsbiblioteket ved Universitetet i Oslo 11. september. Der er de vant til å dyrke forskningsformidling og vanskelig naturvitenskap fremstilt så alle kan forstå det.

Et forsvar mot falske nyheter

I vår tid, der mange opplever at fakta og sannhet er truet, er populærvitenskapen viktigere enn noen gang, mener arrangørene.
– Disse bøkene er en nødvendig kilde til kunnskap i befolkningen, både når det gjelder de store spørsmålene som klima og miljø, og på et mer personlig plan for å skape undring og interesse for natur og vitenskap, sier hovedbibliotekar Linn Katrine Hirsti ved Realfagsbiblioteket.
Arrangørene mener en etterrettelig populærvitenskap kan gjøre folk i stand til å stå imot pseudovitenskap, konspirasjonsteorier eller falske nyheter.
– Vårt mål med denne festivalen er å formidle popularisert forskning til et bredt publikum og ikke minst skape debatt om vitenskapen og dens rolle i samfunnet, sier popvit-forfatterne Müller og Torgersen.

Les fullstendig program her

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.