Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

november
9.

Oversetterseminaret 2019

Velkommen til NFFOs oversetterseminar 9. og 10. november!

Vi inviterer til det årlige oversetterseminaret på Soria Moria i Holmenkollåsen i Oslo.

Soria 1

Påmeldingsfristen er dessverre utløpt.

Lørdag 9. november

10.00–10.50 Registrering og kaffe/te

10.50–11.00 Åpning ved Camilla Larsen, leder av Oversetterutvalget

11.00–11.45 Nye språk i Norge
Nordmenn flest er språkmektige og har et nært forhold til språk som engelsk, tysk, fransk og spansk – språk som snakkes i vårt nærmeste europeiske nabolag, og som i tillegg er relativt nære slektninger
av norsk. Språk som snakkes lengre ute i verden, og som tilhører helt andre språkfamilier enn vår, kan vi lite eller ingenting om – til tross for at mange slike språk faktisk er kommet til Norge i løpet av de
siste 40–50 årene. Pål Kristian Eriksen gir oss noen smakebiter på hvor fascinerende store forskjeller det faktisk kan være mellom norsk og eksotiske fremmedspråk, og vil også vise at norsk i seg sjøl er
et eksotisk språk på visse punkter.

11.45–12.00 Pause

12.00–12.45 Hjemliggjøring/fremmedgjøring av kulturelle referanser
Kulturspesifikke ord og uttrykk (navn på tradisjonelle klær, matretter, måleenheter, sosiopolitiske fenomener, osv.) kan være en utfordring for oversettere siden de mangler lett tilgjengelige ekvivalenter i målspråket. I sitt doktorgradsarbeid har Alla Kharina sett nærmere på ulike måter oversettere “hjemliggjør” eller “fremmedgjør” kulturelle referanser på.

12.45–13.00 Pause

13.00–13.45 Rosettaprisvinner Rune R. Moen
Rune R. Moen ble tildelt NFFOs første Rosettapris. Han forteller om boka Rød sult av Anne Applebaum, og snakker litt om problemer han møtte på i oversettelsesarbeidet.

14.00–15.15 Lunsj

15.15–16.00 Maskinoversettelse og sakprosa
Bjørnar Magnussen presenterer ny datateknologi (CAT-verktøy og maskinomsetjing ) som kan brukast til sakprosaomsetjing. Korleis kan ein utnytte teknologien best mogleg utan at det går ut over kreativiteten? Kva for utfordringar står sakprosaomsetjarar overfor i samband med teknologiutviklinga?

16.00–16.15
Pause

16.15–ca 17.15
Kulturkviss ved kvissmaster og forlegger Anne Gaathaug.

19.30–20.00
Aperitiff

20.00 Festmiddag

Kveld/natt Fest! Dans!

Søndag 10. november

09.00–10.00 Frokost

10.00–10.40 En god start på dagen: stå opp til standup
Han har tidligere begeistret oss med kommaforedrag. Nå er Bård Borch Michalsen han tilbake for å vekke og underholde oss med en lignelse om muntlig og nonverbal kommunikasjon og en beretning om verbene som beveger verden.

10.40–11.30 Lønn for strevet

  • Camilla Larsen forteller om Oversetterutvalgets arbeid det siste året.
  • Seniorrådgiver for oversettersaker i NFFO Nina Herland informerer om stipendordningene
  • Bjørnar Magnussen demonstrerer funksjonene i nye Nettverkstedet
  • Rune Moen orienterer om den nye normalkontrakten.
  • Jan Terje Helmli orienterer om den nye modellen for bibliotekvederlag

11.30–12.00 Kaffe/te og utsjekking

12.00–12.45 Klima for dummies
Fysiker Anja Røyne tar for seg de viktigste begrepene som brukes I klimadebatten. Hvordan var dette med drivhusgasser igjen? Og hva er egentlig 2-gradersmålet?

12.45–13.00 Pause

13.00–13.30 Banning i et større perspektiv
Professor emerita Ruth Vatvedt Fjeld har sett på ordet fuck i et omfattende perspektiv: nordisk, russisk, hindi, amharisk. Hvilke sosiale variabler virker inn på valg av banning? For å få klarhet i hvordan banneord brukes, har hun tyvlyttet mye på trikken og på folks samtaler i lunsjen, og dessuten sett en haug med episoder av dramaserien «Skam» og realityserien «Big Brother». Forskningen er samlet i Norsk banneordbok.

13.30–14.30 Lunsj

Du må være registrert som oversettermedlem i NFFO for å kunne delta på seminaret.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.