Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

november
11.

Prosalong i Bodø: Blindsoner og mangfold – journalistikken i regionale og lokale medier

Hvordan bidrar lokale og regionale medier til mangfold, og hvilke blindsoner og medieskygger finner vi? Velkommen til Prosalong i Bodø om temaet, 11. november.

Prosalong bodø
Bokaktuelle forfattere: Fra venstre førsteamanuensis Astrid Marie Holand, universitetslektor Jan Erik Andressen, førsteamanuensis Birgit Røe Mathisen, førsteamanuensis Bengt Engan, dosent Hege Lamark og professor Lisbeth Morlandstø, alle ansatt ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. (Foto: Sindre Olsen Kristiansen)

Mediestrukturen i Norge er desentralisert, med mange lokale og regionale medier. Det er lett å mene mye om lokaljournalistikk; både å bejuble dens betydning og kritisere den for trivialiteter.
Men hvordan ser mediestrukturen egentlig ut? Hvilke deler av samfunnet omtales, hvem kommer til orde, og hvem mangler en stemme i den lokale medieoffentligheten?

Seks forskere ved journalistutdanningen i Bodø har gjennomført en innholdsanalyse av 24 lokale og regionale medier. Prosjektet er finansiert av Stiftelsen Fritt Ord, og publiseres i boka Blindsoner og mangfold – en studie av journalistikken i lokale og regionale medier. Boka er redigert av Birgit Røe Mathisen og Lisbeth Morlandstø, og utgis på Orkana Akademisk (Orkana forlag).

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.