Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

mai
24.

Prosalong i Trondheim: Kunst i krise

Hva er kunstens rolle i krisesituasjoner? Hvordan kan den bidra til refleksjon overfor tragedier, kriser og katastrofer? Velkommen til prosalong om temaet, tirsdag 24. mai.

Coltro
Møt Ingvild Folkvord (t.v.) og Anne Gjelsvik blir intervjuet av Hanne Malene Lindberg (t.h.) under prosalong i Tronheim 24. mai.

Utgangspunktet for denne samtalen er to relativt ferske bøker om 22. juli, Bearbeidelser. 22. juli i ord og bilder (red. Anne Gjelsvik) og Stemmene etter 22. juli (red. Ingvild Folkvord). Samtalen tar utgangspunkt i 22. juli-bøkene, men det vil bli et utvidet perspektiv også: Er det innsikter fra disse arbeidene som også kan brukes for å si noe om krisesituasjoner mer generelt? Hvordan skal eller bør kunsten nærme seg for eksempel Covid-pandemien eller krigen i Ukraina?
.
Anne Gjelsvik er professor ved Institutt for kunst- og medievitenskap, NTNU.
Ingvild Folkvord er professor ved Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Samtalen ledes av Hanna Malene Lindberg, vitenskapelig assistent ved Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening er ansvarlig for arrangementet.

Sted: Litteraturhuset, Sellanraa, tirsdag 24. mai klokka 19:30.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.