Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

oktober
17.

Prosalong i Levanger: Møte med Irene Levin

Velkommen til Prosalong i Levanger om Irene Levins bok Vi snakket ikke om Holocaust. Mor, jeg og tausheten.

Collevin

Boka baserer seg på notater Levin fant i moras leilighet da hun ryddet opp etter henne. Først virket det som tilfeldige lapper med usystematiske skriblerier. Etter hvert avtegnet det seg ei historie om moras selvbebreidelser fra krigen og spesielt det at hun ikke greide å redde sin far.

Da Irene Levin vokste opp, var de traumatiske hendelsene til stede, men ikke snakket om. Boka rammes inn av tausheten som preget hele hennes oppvekst. Tausheten var både en mestringsstrategi for den enkelte, en måte å beskytte neste generasjon på og et svar på hvordan jødene tolket hva majoritetssamfunnet kunne tåle fra dem. Tausheten opphørte da storsamfunnet anerkjente den jødiske tragedien med et moralsk og historisk oppgjør midt på 1990-tallet.

Levins bok tar utgangspunkt i sin mors individuelle erfaringer, som så forfatteren konfronterer med den mer allmenne historiefortellinga. Den er også ei innvandrerhistorie om jødenes bosetning i Norge og hva de gjorde for å bli norske. Da boka kom ut i slutten av april i fjor, vakte den oppsikt og ble omtalt i alle medier, med svært gode anmeldelser i avisene.

Irene Levin er professor emerita ved OsloMet, Storbyuniversitetet. Hun har tidligere publisert en rekke vitenskapelige og populærvitenskapelige bøker og artikler. Søndag 17. oktober kommer hun til Falstadsenteret på Ekne i Levanger. Der vil hun vil samtale med Anette Storeide, som er forsker på Falstadsenteret, med andre verdenskrig, fangehistorie og Holocaust som sine spesialområder.

Arrangementet er et samarbeid mellom NFFO og Stiftelsen Falstadsenteret.

Pris: Gratis for medlemmer av NFFO. Andre kr. 130 ,-. Studenter kr. 100,-.

Salgsbilletter bestilles her

NFFOs medlemmer bestiller gratisbilletter via denne lenka

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.