Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

oktober
16.

Søk Statens kunstnerstipend

Søk Statens kunstnerstipend for arbeidsstipend for å skrive eller oversette ny sakprosa. Søk innen 16. oktober!

Sks

Stipendordningene gjennom Statens kunstnerstipend skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv, heter det i utlysningen. Stipendene blir utlyst med forbehold om Stortingets godkjenning av budsjettforslaget for 2020.​
Søknadsfrist er 16. oktober, klokka 13.00.

Faglitterære forfattere kan søke i fem ulike kategorier:
– Arbeidsstipend
– Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere
– Diversestipend
– Stipend for etablerte kunstnere
– Stipend for seniorkunstnere

Årets søknadsfrist er 16. oktober kl 13.00. Informasjon og søknadsskjema er nå tilgjengelig her.

Som sist år, skal søkere kun fylle ut ett søknadsskjema for samtlige stipendordninger innenfor samme kunstnergruppe. På hjemmesidene til Norsk kulturråd finnes også utlysningen, generell info til søkere, og en oppdatert artikkel om vedlegg. CV er obligatorisk vedlegg.
Det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke, dersom den enkelte stipendkomiteen ikke har gitt informasjon om noe annet. Det ligger en spesifikasjon av vedlegg for hver kunstnergruppe i artikkelen. Tilsvarende informasjon vil også ligge i søknadsskjemaet. Søknader skal sendes inn elektronisk via Altinn.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.