Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

oktober
15.

Søk Statens kunstnerstipend!

Søk Statens kunstnerstipend for arbeidsstipend for å skrive eller oversette ny sakprosa. Søk innen 15. oktober!

Sks svart

Stipendordningene gjennom Statens kunstnerstipend skal legge forholdene til rette for at enkeltkunstnere skal kunne bidra til et mangfoldig og nyskapende kunstliv, heter det i utlysningen. Stipendene blir utlyst med forbehold om Stortingets godkjenning av budsjettforslaget for 2020.​

NB! Kulturrådet vil ha et digitalt informasjonsmøte på Zoom tirsdag, 28.09.2021 hvor de gir en presentasjon av Statens kunstnerstipend og de ordinære stipendordningene som utlyses nå i høst, samt informasjon om søknadsutfylling, valg av kunstnergruppe og vedlegg til søknaden.

Søknadsfrist er 15. oktober, klokka 13.00.

Faglitterære forfattere kan søke i fem ulike kategorier:
– Arbeidsstipend
– Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere
– Diversestipend
– Stipend for etablerte kunstnere
– Stipend for seniorkunstnere

Årets søknadsfrist er 15. oktober kl 13.00. Informasjon og søknadsskjema er tilgjengelig her.

Som sist år, skal søkere kun fylle ut ett søknadsskjema for samtlige stipendordninger innenfor samme kunstnergruppe. På hjemmesidene til Norsk kulturråd finnes også utlysningen, generell info til søkere, og en oppdatert artikkel om vedlegg. CV er obligatorisk vedlegg.
Det legges ved inntil 7 vedlegg i prioritert rekkefølge til dokumentasjon av kunstnerisk virke, dersom den enkelte stipendkomiteen ikke har gitt informasjon om noe annet. Det ligger en spesifikasjon av vedlegg for hver kunstnergruppe i artikkelen. Tilsvarende informasjon vil også ligge i søknadsskjemaet. Søknader sendes inn elektronisk via Altinn.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.