Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Inntil 250 000 kroner for beste lærebokidé

Har du en god idé til en lærebok for høyere utdanning? Da kan du søke Fagbokforlagets skrivestipend.

Stiplære

Forlaget deler ut inntil 250 000 kroner fordelt på ett eller flere prosjekter. Vinnerprosjektene utgis på Fagbokforlaget som papir- og e-bok.

Søknaden består av to deler:

Prosjektbeskrivelse med følgende punkter:

  • Bokens innhold, struktur og faglige og pedagogiske hensikt
  • Behovet boken skal dekke
  • Bokens målgruppe. Vær så konkret som mulig – hvilke kurs og studenter trenger boken?
  • Fremdriftsplan
  • Budsjett: Søknadsbeløp og en enkel oversikt over hvordan skrivestipendet er tenkt disponert
  • Kort CV med publikasjonsliste
  • Prøvekapittel. Hensikten med dette er å gi juryen et nærmere inntrykk av prosjektets fremstillingsform og faglige kvalitet.

Søknadsfrist: 1. mai 2020

Vinneren/vinnerne vil bli offentliggjort i juni. Søknaden sendes til kristin.eliassen@fagbokforlaget.no

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.