Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

28 nye faglitterære stipender fra Kulturrådet

Det kom inn nesten 3700 søknader til Kulturrådets ekstraordinære stipendutlysning, i forbindelse med koronakrisen. 156 faglitterære forfattere og oversettere har søkt på 28 stipender som tilfaller denne gruppen.

Sks

NFFO er glad for at 28 faglitterære forfattere og oversettere kan tildeles koronastipender, og disse vil komme svært godt med i en krevende situasjon. Vi kommer heldigvis bedre ut enn vi gjør ved fordelingen av de årlige kvotene, og ligger nå nærmere det vi mener burde være et permanent antall stipender til forfattere og oversettere av sakprosa og faglitteratur.
– Koronapandemien ser ikke ut til å være over med det første, og det er viktig at myndighetene videreutvikler tiltak som gjør at forfattere og oversettere ser at det er mulig å fortsette med det viktige arbeidet de gjør.


Det kom inn nesten 3700 søknader til Kulturrådets ekstraordinære stipendutlysning med søknadsfrist 5. august. Leder for Utvalget for Statens kunstnerstipend Trude Gomnæs Ugelstad er glad for stipendene, men mener det er en kortsiktig løsning, og ber kulturministeren øke antall faste stipender i neste års statsbudsjett, heter det på Norsk kulturråds hjemmeside.

Det er lyst ut til sammen 70 millioner kroner i disse ekstraordinære stipendene, som hver er på 100 000 kroner. Vedtakene om hvem som tildeles stipend vil være klare i midten av oktober.

Les mer om tiltakene her og se hvem som har søkt

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.