Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Bekymret for bokhandlerne

Norske bokhandlere lider tungt under koronaeffekten. – Netthandel klarer foreløpig ikke å hente inn nedgangen i fysisk utsalg, sier Trine Stensen, administrerende direktør i Bokhandlerforeningen.

Stensen

– Er koronaeffekten nå godt synlig hos landets bokhandlere?
– Sammenlignet med i fjor ser vi en nedgang fra forrige uke. Mye grunnet koronatiltak, men også på grunn av at mammutsalget var senere i fjor. Korona-effekten anslår vi til å være ca 30 prosent.

– Hvor driver dere i bokhandlerforeningen mest brannslukning nå – og hvordan jobber dere?
– Vi holder på med de vanlige oppgavene som våre medlemmer trenger og som må gå sin gang, men i tillegg er det høyt trykk på å jevnlig samle informasjon og status, analysere utvikling og gi råd og finne løsninger. Det er om å gjøre å opprettholde bokhandeldriften og åpne butikker. Så lenge det er omsetning holder vi systemet i gang, noe som er uhyre viktig for hele verdikjeden.
– Det kritiske nå er kontantstrømmen når kundemassen reduseres kraftig og åpningstidene må reduseres for å ivareta smittevernreglene. Da gjelder det både å finne smidige løsninger i hele bransjen for å få det til og politiske løsninger som treffer våre medlemmer.

– Kan denne krisen bety kroken på døra for mange butikker – om den vedvarer?
– Det kan vi ikke utelukke.

– Hvordan har utviklingen i nettbokhandlene vært, er det fysiske tapte blitt digital vunnet?
– Digitale tjenester øker. Både klikk og hent, rett hjemlevert og nettbokhandel øker. Mange strekker seg veldig langt for å få bøkene hjem til folk på en forsvarlig og trygg måte.
– Det er veldig bra at det er så gode digitale løsninger, men den fysiske bokhandelen er særdeles viktig for å synliggjøre og formidle bredden av bøker. Disse kanalene spiller normalt veldig bra sammen. Netthandel klarer foreløpig ikke å hente inn nedgangen i fysisk utsalg, sier Trine Stensen.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.