Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Bekymret for kulturmangelen

NFFOs regionkontakt Widar Aspeli er bekymret over at ny, foreslått samfunnstrategi for Innlandet fylke mangler perspektiv på og formuleringer omkring kunst- og kultur.

Widar aspeli

Innlandet fylkeskommune har utarbeidet Innlandsstrategien 2020–2024, og er nå ute på høring.
Dette er en regional planstrategi som sier noe om hvordan vi ønsker at Innlandet skal utvikle seg de nærmeste årene.
Regional planstrategi er det viktigste overordnede politiske styringsverktøyet for samfunnsutviklingen.

Aspeli skriver i sitt høringssvar:
“Fra NFFO (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening – www.nffo.no) sitt perspektiv gjelder jo dette arbeidsplasser for frilansere/selvstendig næringsdrivende (Innbyggere), faglig utvikling av historisk kjent stoff og nye fagområder (Innovasjon), formidling av kunst og kultur som historisk og dagsaktuell kulturarv (Inkludering) og muligheten for å etablere og utvikle nettverk innenfor og utenfor ulike fagfelt (mental infrastruktur).”

Les hele høringssvaret i lenken under.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.