Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Bli medlem i Norsk PEN

Nå er det desember og viktig å bruke pengene på de riktige tingene. Bli medlem i Norsk PEN og støtt det viktige arbeidet for ytringsfrihet – hjemme og ute.

Pen logo

I 2017 ble NFFO medlemsorganisasjon i Norsk PEN. Den gang som nå oppfordrer vi også våre medlemmer om å tegne individuelt medlemskap, som er mulig for alle som er medlemmer hos oss.
Her er en hilsen og en oppfordring fra Norsk PEN:

Norsk PEN er den eneste organisasjonen som vier all sin oppmerksomhet til arbeidet for ytringsfrihet. Arbeidet for fri ytring er viktig for vår egen demokratiske helse og for demokratiske prosesser ute i verden.
Ytringsfrihet kan aldri tas for gitt, den er utsatt for sterkere press i dag enn for et par tiår siden. I Norsk PEN sier vi at vi må feie for vår egen dør før vi har for sterke meninger om det som skjer der ute. Derfor har vi organisert utvalg som arbeider med spørsmål som berører oss i hverdagen; blant annet medienes ytringsfrihetssituasjon, de multikulturelle spørsmål om ytringsfrihet, varslerproblematikk og overvåking. Vi administrere også den norske ordningen med fribyer, i alt 17 fribyer i dag.
Ifølge en undersøkelse gjennomført av Fritt Ord i perioden 2013-2014 skårer ikke folks opplevelse av ytringsfrihet og tilgang til informasjon alltid høyt. For eksempel:

  • 16 prosent av informantene er enig eller delvis enig i at norske medier «gir balansert informasjon om bakgrunnen for at mennesker inntar ulike standpunkter i kontroversielle saker»
  • 34 prosent er helt eller delvis enig i at «minoriteter trakasseres ofte når de ytrer seg offentlig»
  • 21 prosent synes at «å beskytte ytringsfriheten» bør være et mål for Norge for de neste ti årene

Norsk PEN er en organisasjon for alle som er avhengig av ytringsfrihet i sitt daglige virke. Vedtektene slår fast at «forfattere og andre kunstnere, journalister, forleggere, redaktører, medlemmer i kulturorganisasjoner og andre beslektede virksomheter som støtter Norsk PENs arbeid og PEN Internationals charter, kan søke medlemskap i Norsk PEN».

Du kan lese mer om hva Norsk PEN arbeider med og hvilke resultat vi oppnår på våre hjemmesider www.norskpen.no. Hvis du mener dette arbeidet er viktig og du ønsker å støtte oss ved ditt medlemskap, kan du sende en epost til pen@norskpen.no, vise til denne invitasjonen og oppgi navn, adresse og telefonnummer. Du får da tilsendt et velkomstbrev og litt mer informasjon om Norsk PEN. Kontingenten er kr. 450 pr. år.

Vi håper at du melder deg inn.

Med vennlig hilsen

William Nygaard
leder
Hege Newth Nouri
generalsekretær

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.