Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

– Det haster med å få avtalene på plass

– Det finnes en digital optimisme i Kulturmeldingen, men det kreves en betydelig innsats for å få på plass lisenser og avtaler for digitale produkter, sa Geir Hønneland i stortingshøringen om Kulturmeldingen.

Nffo i stortinget
NFFOs Geir Hønneland og Kristine Isaksen.

Mandag 18. februar møtte NFFOs representanter, styreleder Geir Hønneland og formidlingsansvarlig Kristine Isaksen, til høring i Stortingets familie- og kulturkomité. Temaet var Kulturmeldingen, som ble lagt fram av kulturminister Trine Schei Grande før jul.
NFFO er tilfreds med at Kulturmeldingen tar opp kunstens politiske betydning og viktigheten av ytringsfrihet. Det er sant at kunst og kultur har evnen til å samle mennesker i fellesskap på tvers av meninger, interesser og bakgrunn, sa Geir Hønneland.
– Det finnes en digital optimisme i meldingen. Og ny teknologi og digitale tjenester er bra for demokratiseringen av kulturen, men har skapt utfordringer sett i et rettighetsperspektiv. Den teknologiske utviklingen har skjedd så raskt at forvaltningen av rettighetene til opphavere ikke har klart å følge med. Det kreves en betydelig innsats for å få på plass lisenser, avtaler og kompensasjonsordninger for produkter som tilgjengeliggjøres digitalt.
– Som eksempel ser vi nå innenfor læremiddelsektoren at produksjon av digitale læremidler nå dominerer markedet uten at det er inngått avtaler om kompensasjon til forfatterne. Vi ser også at skoler tilbys materiell som ikke har vært gjennom redaksjonell kontroll i forlag. Dette bekymrer oss. Resultatet blir at forfatterne mister kompensasjon og kvaliteten på læremidlene blir dårligere.

Kristine Isaksen understreket viktighet av at forfattere og kunstnere må få anledning til å gjøre det de er best til.
– Det er en sterk kobling mellom kultur og næring i meldingen, og det er fint at det legges til rette for at de delene av kulturbransjen som har et stort kommersielt potensiale kan få utviklet dette på en positiv måte. Men det er ikke sånn at alle forfattere og oversettere er fødte entreprenører. Ikke alle ønsker eller er på sitt beste når de står på en scene. Ikke alle kunstnere elsker administrative oppgaver.
– Vi mener at det viktigste for forfattere og oversettere er at de får tid til å skrive. Stipend-, tilskudds- og innkjøpsordninger må derfor være stabile og forutsigbare for at kunstnere skal kunne produsere kvalitet og videreutvikle seg, sa Isaksen.

Geir Hønneland snakket også på vegne av en ofte glemt kulturaktør.
– Folkebibliotekene blir trukket fram som en viktig arena for møte med kunst og kultur for barn. Men det som åpenbart mangler her, er skolebibliotekene. Det er avgjørende for barns lesevaner at de har tilgang til skolebibliotek med personale med bibliotekfaglig kompetanse.

Les hele høringsnotatet fra NFFO nederst i denne saken

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med uvedkommende. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.