Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Digitalt årsmøte også i 2021

Også i 2021 blir det en digital avvikling av årsmøtene i NFFO og Det faglitterære fond.

U2
NFFOs lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo.

Grunnet koronabestemmelsene vil det ikke være mulig til et fysisk møte, og det er derfor besluttet at årsmøtene vil finne sted i digital versjon, lørdag 17. april.

Alle medlemmer vil få mulighet til å delta og avgi stemme til tross for at unødige reiser er frarådet, og at store forsamlinger i skrivende stund ikke er tillatt. 
Vi kommer tilbake med mer informasjon om påmelding og andre praktiske opplysninger på et senere tidspunkt.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt styret senest seks uker før møtet holdes. 6. mars som siste frist.

Styrets forslag til dagsorden med redegjørelse for sakene, styrets innstillinger og valgkomiteens forslag og årsmeldingen gjøres tilgjengelig for medlemmene innen 27. mars.

Foto: NFFOs lokaler i Uranienborgveien 2 i Oslo.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.