Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Fastprisperioden utvides

Regjeringen går inn for at fastprisperioden for nye bøker økes til 12 måneder. – Meget positive signaler, sier Geir Hønneland, styreleder i NFFO.

Geir hønneland lite

Fredag 24. august var Hønneland sammen med lederne fra Norsk forfatterening, Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen i møte med kulturminister Trine Skei Grande og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen for å få presentert regjeringens forslag til endringer i forskriften som regulerer bokavtalen mellom Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen.
Her går det blant annet fram at de foreslår å øke den såkalte fastprisperioden på bøker til 12 måneder, der rabattgrensen er på maksimalt 12,5 prosent. I dag løper fastprisperioden fram til 1. mai, året etter utgivelsesdato.

– Vi synes det er positivt at bokbransjen blir invitert inn, og er glade for de signalene som nå gis. Nå er ikke alt fastlagt i Regjeringens notat, blant annet er det ikke definert fastprisperioder for det de omtaler som «nye formater», det vil si digitale løsninger. Men nå vil det komme et høringsnotat, der vi får anledning til å komme med våre innspill, sier Hønneland.
– Der vil vi støtte fastprisforslaget, dette er et viktig kulturpolitisk tiltak, og ikke «komplett absurd», som Aftenpostens Joachim Lund hevder i en kommentar. Fastprisen er ment å sikre mangfold både i boktilbudet og sikre mangfold i bokhandlerleddet. Fri pris åpner for ren kommersialisme og bokhandlerdød, store kjeder, og bare forlagskjempene overlever. Da de innførte fri pris i Sverige forsvant hundre bokhandler i distriktene over natten, sier Geir Hønneland.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.