Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Fem kontraktstips for lærebokforfattere

Er du forfatter og trenger hjelp til kontraktsinngåelse for digitale læremidler eller nettressurser for grunnskole- og videregående nivå?
Les våre fem tips her!

Bøker

I forbindelse med skolereformen Fagfornyelsen er flere lærebokforfattere i gang med å skrive heldekkende, interaktive, digitale læremidler. Vi ser at flere av våre medlemmer gjør dette arbeidet uten å ha fått forelagt avtaler fra forlagene eller har fått forelagt avtaler med urimelige vilkår.

Det finnes foreløpig ingen normalkontrakt for digitale verk, men NFFO arbeider videre med å få dette på plass. Våren 2019 har vi foretatt en kartleggingsundersøkelse blant våre lærebokforfattere for å kunne hjelpe våre medlemmer med å sikre rimelige avtaler for det arbeidet de gjør. NFFO har nå forberedt en liste på fem punkter du må være obs på dersom du skriver for digitale læremidler og ennå ikke har signert en avtale.

1. Få på plass en avtale som sikrer at du blir betalt for arbeidet du gjør

Ikke jobb gratis. Sørg for at du har en avtale som sikrer dine økonomiske rettigheter tidlig i arbeidet med digitale læremidler.

2. Vær bevisst på beregningsgrunnlaget av royaltysatsen

Normalroyalty for faglitterære verk utgitt på papir er på 15 prosent av bokens faste utsalgspris. Dersom beregningsgrunnlaget er lavere, bør royaltysatsen være høyere.

3. Sørg for at avtalen dekker generell utnyttelse av den digitale utgivelsen

Avtalen bør avgrense omfanget av utnyttelse av materialet. Ny avtale bør inngås dersom forlaget ønsker utvidet bruk av materialet, f. eks. bruke verket i et samleverk, frikjøp for bruk i andre ressurser.

4. Sørg for at avtalen dekker vedlikehold/oppdatering av læremiddelet

Behovet for kontinuerlig oppdatering er høyere for digitale læremidler enn for læremidler på papir. Noen digitale læremidler vil kreve mer oppdatering enn andre. Vær derfor bevisst på at avtalen inneholder informasjon om oppdatering, sørg for at du får førsterett til å foreta disse oppdateringene, og at avkorting knyttet til oppdatering står i forhold til verkets behov for oppdatering.

5. Vurder hva du er best tjent med dersom du får forelagt en avtale om engangshonorar

Er det mer hensiktsmessig å be om en royalty-basert avtale eller vil du være mer tjent med et engangshonorar.

Dersom du har spørsmål om avtalen du har fått fremlagt, send en epost til en av våre juridiske rådgivere.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.