Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Fire kontraktstips for fagbokforfattere

Er du forfatter og trenger hjelp til kontraktsinngåelse for digitalisering av fagbøker for universitets- og høgskolesektoren?
Les våre fire tips her!

Met

Til høsten åpnes Allvit, en plattform for akademiske e-bøker i Norge. I forbindelse med dette har flere av våre medlemmer som skriver fagbøker for høyere utdannelse fått forelagt avtaler for digitalisering av sine verk.

Akademiske e-bøker omfattes ikke av e-bokavtalen vi har forhandlet frem med Forleggerforeningen, men NFFO er særlig opptatt av at avtalene for akademiske e-bøker følger gode standarder. For å sikre rettighetene til våre medlemmer har vi derfor laget en liste over viktige punkter du bør være oppmerksom på når du får fremlagt en avtale for digital bruk av din fagbok.

1. Sammenlign din avtale med e-bokavtalen

NFFO og Forleggerforeningen har avtalt normalvilkår for utgivelse av e-bøker av faglitteratur. Digitaliserte fagbøker for UH-sektoren er ikke omfattet av e-bokavtalen, men avtalen vil kunne gi en god oversikt over hva satsene bør ligge på. Hvis satsene i avtalen du har fått forelagt er betydelig lavere enn i e-bokavtalen, bør du legge til en klausul om å reforhandle honorarmodellen. Dette er viktig blant annet i tilfeller der forlagene argumenterer for lav royaltysats som følge av høye investeringskostnader i startfasen.

2. Sørg for at avtalen sikrer at du har rett til forskudd på royalty

Normalkontrakten for papirutgivelse av faglitterære verk sørger for at forfatteren er garantert forskudd på royalty. Hvis du skal utgi et verk som forekommer i digitalt format, bør du derfor sikre at du har rett til forskudd for denne første digitale utnyttelsen.

3. Sørg for at avtalen dekker generell utnyttelse av den digitale utgivelsen

Avtalen bør avgrense omfanget av utnyttelse av materialet. Ny avtale bør inngås dersom forlaget ønsker utvidet bruk av materialet, f. eks. bruke verket i et samleverk, frikjøp for bruk i andre ressurser.

4. Vær bevisst på at Open Access-utgivelser ikke genererer kollektive vederlagsmidler

Når du utgir artikler, bøker og lignende med Open Access-lisens samtykker du til gratis bruk av åndsverkene dine. Kopiering og spredning av disse verkene genererer derfor ikke vederlag, verken til enkeltopphavere eller til kollektive vederlagsordninger.
Les mer om fri bruk-lisenser her

Dersom du har spørsmål om avtalen du har fått fremlagt, send en epost til en av våre juridiske rådgivere

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.