Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Hva er en forfatter i akademia? Se debatten fra Bergen her

NFFO og Universitetet i Bergen inviterte til debatt i Bergen 15. oktober, med temaet Hva er en forfatter i akademia?
Se samtalen i opptak her.

Facebookmøte1510

9 av 10 forskningsartikler som publiseres i Norge, blir publisert på engelsk. Det gis ikke premiering og publiseringspoeng for forskere som ønsker å publisere i bokform til den norske allmennheten.
Er du opptatt av forskningsformidling, har skrevet eller vurderer å skrive en lærebok, akademisk bok eller formidle din forskning i bokform?

Velkommen til en debatt om forfatterrollen i akademia vi arrangerte i Bergen, fredag 15. oktober I panelet sattt Margareth Hagen, rektor ved Universitetet i Bergen, forsker og forfatter Alexander Sandtorv, og Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.
Debattleder var Liv Skotheim.

– Jeg synes det ble en fin samtale, med god dynamikk mellom oss som satt i panelet, der ulike perspektiver ble trukket fram, sier Arne Vestbø.
NFFO ønsker gjennom arrangementer som dette å skape en bevisstgjøring om faglitteraturens betydning i akademia, og synliggjøre hvor viktig det er at vitenskapelig ansatte får muligheten til å utvikle en forfatteridentitet. Vi skal styrke vårt arbeid på dette området i tiden som kommer, sier han.

Se debatten her:

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.