Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

Forventer en satsing på sakprosa

Mandag kveld ble det klart at Norge får en rødgrønn regjering.
– Nå ser vi særlig fram til en betydelig styrking av innkjøpsordningen for sakprosa, sier Arne Vestbø, generalsekretær i NFFO.

Nffo arne vestbø 016 190529 lite
Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

– Vi forventer at regjeringen setter i gang arbeidet med en mer offensiv bok- og språkpolitikk fra første dag, sier Arne Vestbø, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), etter gårsdagens stortingsvalg.
– Vi er særlig glad for at partiene som nå havner i posisjon, har lovet et kraftig løft av innkjøpsordningen for sakprosa for voksne. Champagnen settes på kjøl nå, og vi er klar til å sprette den når det første statsbudsjett legges frem om noen uker!
Vestbø minner om at de kulturpolitiske talspersonene i Arbeiderpartiet, SV og Sp rett før valget stod bak en felles erklæring om mer sakprosa til folket, gjennom en styrking av innkjøpsordningen.

Boklov

Også innkjøpsordningene for oversatt sakprosa og sakprosa for barn og unge må styrkes fremover, mener Vestbø.
– Innkjøpsordningene er et effektiv politisk verktøy som gagner alle: forfattere, oversettere, forlag og bibliotek – for ikke å snakke om lesere i hele landet som får tilgang til nye kvalitetsbøker på lokalbiblioteket sitt.

Vestbø er fornøyd med at Anette Trettebergstuen i Arbeiderpartiet før valget lovet en boklov etter 100 dager, om de kom i posisjon. De største partiene på rød side, Ap, Sv og Sp, ønsker å øke statsbudsjettets satsing på kulturformål til 1 prosent, og de er alle opptatt av å bevare fastprissystemet.

– Vi er klar til å delta i samtaler om hvordan denne bør utformes. Det norske bokmarkedet er lite, og vi er derfor avhengig av forutsigbare ordninger og vilkår i bransjen. En boklov er viktig for bredden av forfattere og oversettere, grunnmuren som hele bokbransjen står på, sier Vestbø.
Han legger til at den nye regjeringen også må huske viktigheten av en nasjonal lesestrategi, gjennom arbeidet med formidling og leselyst i Norsk Forfattersentrum, Foreningen !les og Leser Søker Bok, og at disse må sikres en økonomisk forutsigbarhet.

Kunnskap og litteratur

– En ny regjeringsplattform bør i tillegg vise at kunnskapspolitikken og litteraturpolitikken hører sammen. Heldigvis er flere av partiene opptatt av norsk språk i programmene de har gått til valg på, og særlig i akademia må det legges til rette for at forskere kan skrive fagbøker på norsk for studenter og allmennheten. Her bidrar NFFO gjerne med å foreslå hvilke virkemidler som bør komme på plass. Det er også viktig at regjeringen tar et klart standpunkt for opphavsretten i en tid der «open access» brer om seg med tiltakende styrke.

Avslutningsvis sier Vestbø at den nye regjeringen må innta en aktiv holdning som viser at de anerkjenner betydningen av at elever i grunn- og videregående skole får tilgang til gode læremidler skrevet av kompetente forfattere.
– Dette handler ikke minst om å skaffe kommunene stort nok handlingsrom til å bruke penger på kvalitet, sier Arne Vestbø.

Motta vårt nyhetsbrev

Våre adresselister er strengt konfidensielle og deles ikke med noen tredjepart. Alle nyhetsbrev vi sender ut inneholder en avmeldings-link og du kan når som helst melde deg av.